The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union (E-kniha)

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union (E-kniha)

Autor: Naděžda Šišková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 12. 2018Monografie vydaná v angličtině se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy.
Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a materiálního práva EU, jež jsou relevantní z hlediska očekávané reformy Unie.
Text analyzuje zejména uvažované rozsáhlé modifikace unijních institucí (např. sloučení Evropského parlamentu a Rady do jednotného legislativního orgánu a další institucionální změny), efektivitu evropských právních nástrojů pro posílení záruk právního státu (včetně možné novelizace čl. 7 SEU), budoucí vývoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva (včetně otázek migrace), perspektiv jednotné měny Euro, atd. Velká část publikace je věnována kritickému rozboru aktuálně projednávaných politických a právních návrhů a rovněž přístupů k nim ze strany jednotlivých členských států. Podstatnou součástí monografií tvoří analýza eventuální budoucí právní regulace EU s ohledem na vývoj v oblasti moderních technologií.
Předmluvu ke knize napsala členka Evropské komise pro spravedlnost a rovnost pohlaví Věra Jourová.
Publikaci připravil mezinárodní tým autorů z předních evropských univerzit (University v Heidelbergu, Regensburku, College of Europe v Bruggách, Technické univerzity v Tallinu, kyjevské Národní univerzity Ševčenka, Karlovy univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci)
Příprava a vydání knihy byly realizovány v rámci grantového projektu v kategorii Jean Monnet Centrum of Excellence poskytnutého Právnické fakultě Univerzity Palackého  v Olomouc Evropskou komisí.