Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Autor: Marcela Skřivánková, Jiřina Vebrová, Michal Morkus, Alena Jáklová, Jan Váňa


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 10. 6. 2019Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje

zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů, dopravců, obchodníků a veterinárních lékařů, zdravotní nezávadnosti živočišných produktů,
veterinárním podmínkám obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu,
odborné veterinární činnosti a jejímu výkonu,
veterinárním přípravkům a veterinárním technickým prostředkům,
náhradě nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami
přestupkům na tomto úseku.

Výklad k jednotlivým ustanovením je provázán se souvisejícími národními i evropskými předpisy.