Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

Autor: Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošinský, Richard Mařík


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 3. 7. 2018Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona o hlavním městě Praze, jakož i na jiné právní předpisy, výčet literatury, která s komentovanou problematikou úzce souvisí, a v některých případech také výběr z judikatury soudů, jež se tématu výraznějším způsobem dotýkají. Další pramen informací, na který autoři odkazují, představují metodická doporučení a stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
V závěru publikace je připojeno úplné znění Statutu hlavního města Prahy ve znění účinném od 1. 6. 2018 (bez jeho příloh).