Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání

Autor: Rudolf Cogan


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 28. 11. 2018Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě vznikl praktický komentář, který bude využitelný pro všechny členy zastupitelstva a rady kraje i pro zaměstnance krajských úřadů.
Komentář reaguje od předchozího vydání na všechny proběhlé novely zákona a souvisejících předpisů, doplněn byl také o širší historické souvislosti.