Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.). Komentář

Autor: Jana Mahdalíčková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 14. 3. 2017Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.
Komentář je podáván v širších souvislostech s odkazy na související právní předpisy a příslušnou judikaturu.