Zákon o sociálních službách (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o sociálních službách (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Autor: Eva Janečková, Petr Mach


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 2. 7. 2019Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb byla určitým motivem autorů k vytvoření tohoto komentáře. Využity byly nejen metodické či jiné materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, či další odborné publikace/články, ale také praktická aplikační zkušenost z jednotlivých pohledů při aplikaci ustanovení zákona o sociálních službách. Zařazeny byly praktické příklady, které čtenářům napomohou k rozšíření náhledu na jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb.