Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.)

Autor: Lenka Trešlová, Ivo Škrobák


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 11. 12. 2018Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely trestního řízení.
Právní stav publikace je k 1. 11. 2018.
Komentář velice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá danou problematiku v souladu s judikaturou, která je do výkladu zapracována.
Autoři komentář obohatili o nespočet příkladů nesprávné praxe. Tímto poukázali na nedostatky současné praxe, které však vzápětí opravili a ukázali, jak má být praxe správně.
Publikaci pak dále doplňuje osm vzorů z praxe:

Pověření k prodeji majetku zajištěného v trestním řízení
Pověření ke správě majetku zajištěného v trestním řízení
Pověření ke správě podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení
Pověření ke správě a prodeji majetku zajištěného v trestním řízení
Usnesení o prodeji majetku zajištěného v trestním řízení
Usnesení o zajištění podle § 47 tr. řádu
Usnesení o zajištění podle § 344a tr. řádu
Usnesení o zajištění podle § 347 tr. řádu

Na těchto vzorech (č. 6 až 8) se s autory podílela také Mgr. Petra Vítková, státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Praze.