Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.) (E-kniha)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.) (E-kniha)

Autor: Lenka Trešlová, Ivo Škrobák


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 11. 12. 2018Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely trestního řízení.
Právní stav publikace je k 1. 11. 2018.
Komentář velice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá danou problematiku v souladu s judikaturou, která je do výkladu zapracována.
Autoři komentář obohatili o nespočet příkladů nesprávné praxe. Tímto poukázali na nedostatky současné praxe, které však vzápětí opravili a ukázali, jak má být praxe správně.
Publikaci pak dále doplňuje osm vzorů z praxe:

Pověření k prodeji majetku zajištěného v trestním řízení
Pověření ke správě majetku zajištěného v trestním řízení
Pověření ke správě podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení
Pověření ke správě a prodeji majetku zajištěného v trestním řízení
Usnesení o prodeji majetku zajištěného v trestním řízení
Usnesení o zajištění podle § 47 tr. řádu
Usnesení o zajištění podle § 344a tr. řádu
Usnesení o zajištění podle § 347 tr. řádu

Na těchto vzorech (č. 6 až 8) se s autory podílela také Mgr. Petra Vítková, státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Praze.
 
Z recenze JUDr. Miroslava Růžičky, Ph.D.:
„Souhrnně lze hodnotit předložený komentář jako zcela mimořádné dílo, jež se zaměřuje na komentování právního předpisu nevelkého rozsahu, komentář je však velice podrobný, zabývá se všemi praktickými problémy, nevyhýbá se jejich řešení včetně možností změn právní úpravy. (...)
Mám proto za to, že zpracovaný komentář zjevně překračuje obvyklé zaměření publikací obdobného druhu, pokud komentovaný právní předpis neobsahuje velký počet ustanovení. Komentář představuje – i z důvodu svého praktického zaměření, uvádění příkladů nesprávné praxe i uvedení vzorů – vynikající pomůcku pro soudce, státní zástupce, policisty, zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, soudní exekutory i další odborníky, kteří se problematice zajištění a správy majetku a věcí v trestním řízení věnují.“
Celou recenzi si můžete přečíst v přiloženém souboru pdf.