3. 11. 2017
ID: 105369

10 otázek pro ... Alenu Vlachovou

Zdroj: Mgr. et Mgr. Alena Vlachová

Mgr. et Mgr. Alena Vlachová je advokátka, partnerka advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ. Zaměřuje se zejména na řešení sporů ve všech oblastech civilního práva. Je rovněž zakladatelkou a hlavní osobností pro bono projektu Děti bez dluhů. V letech 2015 a 2016 byla časopisem Právní rádce zařazena do výběru významných českých právniček.

1. Co máte na své práci nejraději?
Nejraději mám období, kdy řeším nějaký složitý právní problém, přemýšlím, analyzuji a snažím se najít řešení, které by bylo pro klienta nejlepší a nejefektivnější. A pak okamžik, kdy se potvrdí, že to řešení funguje.

2. Co Vás při práci nejvíce motivuje?
Na to už jsem vlastně asi odpověděla v předchozím dotazu. Jsou to okamžiky, kdy vidím konkrétní výsledek mého předchozího snažení, fungující řešení problému, vyhraný spor, spokojeného klienta, apod.

3. Největší pracovní úspěch?
Za největší pracovní úspěch naší advokátní kanceláře považuji, že jsme v konkurenci těch „největších a nejslavnějších“ získali již dva roky po sobě v soutěži Právnická firma roku ocenění jako doporučovaná advokátní kancelář v oblasti pracovního práva.
Za svůj osobní největší pracovní úspěch považuji, že jsem dokázala udělat spoustu věcí, o kterých všichni říkali, že „to nejde“, a to v rámci svého pro bono projektu Děti bez dluhů, ve kterém zastupuji děti z dětských domovů v řízeních týkajících se dluhů, které tyto děti nijak nezavinily, a přesto jsou po nich dluhy vymáhány.

4. Kde se vidíte za 10 let?
S největší pravděpodobností na stejném místě jako v současnosti, jen o 10 let starší a snad „moudřejší“.

5. Kdyby pro Vás peníze nebyly vůbec důležité, co byste dělala?
Nevím, jestli lze na takto položenou otázku vůbec odpovědět. Pro mě nejsou peníze důležité tak, že bych je považovala za nějaký podstatný smysl svého života. Ani svou práci nedělám primárně kvůli penězům, ty považuji spíše za pozitivní vedlejší efekt. Na druhou stranu jsem realista a je mi jasné, že bez peněz žít nelze a že peníze mohou činit život příjemnějším a jednodušším. Takže si nedovedu představit situaci, že by pro mě peníze nebyly vůbec důležité. Peníze určitou důležitost v životě mají a já jsem vždy považovala za samozřejmé, že si peníze pro svůj život budu opatřovat svou prací.
Pokud snad otázka směřuje k tomu, co bych dělala, kdybych měla tolik peněz, že by již další peníze nebyly důležité, tak téměř s jistotou mohu říci, že ani v takovém případě bych netrávila čas ležením na karibské pláži s koktejlem v ruce. I když je to představa lákavá, znám se a vím, že bych to moc dlouho nevydržela a měla bych potřebu dělat něco, co mi připadá smysluplné, což je do značné míry právě má současná práce.

6. Jaké jsou vaše silné stránky a jaké ty slabé?
Za své silné stránky považuji schopnost logického a analytického myšlení a snahu vcítit se do způsobu uvažování jiných lidí. Mou slabou stránkou je netrpělivost, když některé věci nejdou tak rychle, jak bych si představovala.

7. Jací lidé vás nejvíce dokáží rozčílit?
Potenciál rozčílit mě mají lidé zlí, sobečtí, chamtiví a necitelní, a také nesmyslné a hloupé zákazy a příkazy. Ale dávám přednost tomu, abych se jim vyhnula, případně je ignorovala, než abych se jimi nechala rozčílit.

8. Ideální způsob relaxace?
Plavání, kolo a pěší výlety.

9. Ideální dovolená?
Ideální dovolenou prožívám každoročně už několik let na stejném místě provozováním tří oblíbených činností, na které v průběhu roku není příliš času: koupání, výlety na kole a konzumace velkého množství zmrzliny.

10. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměla ráda vůbec?
Pokud jde o Právnickou fakultu, mou oblíbenou oblastí bylo a dodnes je ústavní právo, které je pro mě naprostým základem a klíčem mimo jiné pro interpretaci a nalézání smyslu právních předpisů ve všech oblastech práva (když, eufemisticky řečeno, jejich smysl přímo z jednotlivých ustanovení často není snadné zjistit). Naopak jsem neměla ráda předměty zabývající se právními dějinami, ne snad proto, že by toto téma nebylo zajímavé, ale díky způsobu zkoušení, kde byl kladen především důraz na schopnost naučit se nazpaměť i ty nejmenší detaily, aniž by bylo nutné chápat jakékoli souvislosti například se současnou právní úpravou.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz