16. 1. 2013
ID: 88470

10 otázek pro... Danielu Zemanovou

Zdroj: Mgr. Daniela Zemanová

eFocus

Mgr. Daniela Zemanová je I. viceprezidentka Soudcovské unie a soudkyně Nejvyššího správního soudu. Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní. Specializovala se na správní právo. V období let 2001 až 2006 působila na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. V roce 2005 absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudu. V r. 2006 se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu, kde je zařazena do finančně správního kolegia. Od roku 2009 je předsedkyní kárného senátu pro řízení ve věcech soudců. Na 21. Shromáždění zástupců SU ČR se stala I. viceprezidentkou stavovské organizace českých soudců.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
USA – i přes všechny výhrady mám pro ně nevysvětlitelnou slabost.

Kdybyste nebyla právníkem, čím byste byla?
Střídala bych v pravidelných intervalech povolání lékařky, zahradnice a cestovatelky.

Nevýhody vašeho povolání?
Nikdy nemáte "čistý stůl". Nemůžete nikdy zcela objektivně zjistit, co jste rozhodl dobře a co špatně.  Vždy jsou (nejméně) dvě strany a několik řešení.... 

Nejemotivnější kauza?
Několik azylových příběhů. Obecně věci kde právo je v rozporu se "selským rozumem".

Největší dosavadní úspěch?
Osobní – mé děti. Pracovní – má práce mě stále baví.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Čím déle soudím, tím hůře definuji pojem spravedlnost. Asi proto k němu neumím přiřadit žádnou osobnost.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Zákon o dani z příjmů, zákon o důchodovém pojištění – těžce najdete relevantní ustanovení a nikdy nevíte, jestli na libovolném jiném místě není výjimka z nalezeného pravidla.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Ředitel gymnázia se mi to snažil zakázat. Rozhodující je trpělivost a pracovitost, ne překvapivá řešení a neobvyklé nápady.

Jak si vyčistit hlavu?
Spánek. Přátelé. Jakýkoliv pohyb v přírodě - hlavně v horách, dlouhé plavání v moři. Dobrá kniha, film, výstava, divadlo. Vždy a spolehlivě cestování.

Nesplněný sen?
Mluvit jazyky všech zemí, které chci procestovat.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz