22. 5. 2013
ID: 91484

10 otázek pro… Františka Smejkala

Zdroj: JUDr. František Smejkal

eFocus

JUDr. František Smejkal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování působil v podnikové sféře a od r. 1990 působil jako komerční právník a po sloučení Komory komerčních právníků ČR a České advokátní komory v r. 1996 působí jako samostatný advokát v Českých Budějovicích. Je členem představenstva ČAK, předsedou hospodářského a rozpočtového výboru ČAK, regionálním představitelem ČAK pro Jihočeský region a členem zkušební komise ČAK.

Deset slov o sobě.
Advokát, který často dělá pro advokacii více, než pro sebe.

Jiná země pro výkon advokaci?
Neumím si představit stále působit a žít v jiné zemi. Dokonce si nedovedu  představit, že bych žil  někde jinde než ve vesničce pod Kletí (pseudonym pro České Budějovice). Rád se do Světa podívám, ale ještě radši se vracím domů.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Asi bych se zabýval nějakou organizační prací, tedy asi manažerem.

Nevýhody vašeho povolání?
Výhoda nezávislosti při výkonu advokacie je nevýhodou při závislosti na svých klientech, tedy to, že musíte být připraveni kdykoliv, i ve dnech pracovního volna či o dovolené svému klientovi poskytnout právní pomoc.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Když jsem z Českých Budějovic přijel na přezkumné jednání v rámci konkurzního řízení ke Krajskému soudu do Plzně a toto jednání se konalo u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Největší dosavadní úspěch? 
Největším úspěchem je asi to, že ačkoliv jsem neabsolvoval koncipientskou právní praxi a neměl jsem tedy žádné znalosti o provozu advokátní kanceláře, začal jsem jako samostatný právník poskytovat právní pomoc a tuto činnost vykonávám již více jak 22 let.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Byl jsem vždy přesvědčen  o tom, že touto osobou byla, je a měla by být osobnost soudce. Takže spravedlnost symbolizuje osobnost soudce, ovšem ne každý soudce je osobností. Jako jsou rozdíly v kvalitě advokátů, stejné rozdíly jsou u soudců.  

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Domnívám se, že obě pohlaví jsou schopné vykonávat advokacii stejně dobře. Ženy  možná někdy prožívají kauzy více citověji. Každopádně to mají těžší než mužští kolegové, pokud vedle profese mají rodinu a děti.

Jak si vyčistit hlavu?
Pravidelně 2x až 3x týdně se snažím hrát volejbal, dolů na palubovku to rybičkou ještě jde, ovšem zvedání se z ní je stále více náročnější. Přes léto rád vyrazím na projížďku na motocyklu.

Nesplněný sen?
Projet Severní Ameriku po legendární Route 66 na motocyklu Harley-Davidson.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz