5. 12. 2014
ID: 95638

10 otázek pro... Hanse-Ulricha Theobalda

Zdroj: Hans-Ulrich Theobald

eFocus

Hans-Ulrich Theobald je advokátem a partnerem ve společnosti Rödl & Partner, kde působí od roku 1997. Poskytuje poradenství především podnikům, společníkům a finančním investorům, a sice v otázkách práva obchodních společností a práva nemovitostí, koupí a prodejů podniků, transakcí s nemovitostmi a restrukturalizací společností.

Deset slov o sobě?
Právník německého původu a otec rodiny se slabostí pro knihy a červené víno.

Nevýhody vašeho povolání?
Jako právníci jsme prakticky poskytovatelé služeb, což znamená, že se musíme přizpůsobit požadavkům našeho klienta. Při větších transakcích to má za důsledek to, že v práci trávíme mnohem víc času, než je pro spořádaný rodinný život dobré. Své rodině jsem proto velice vděčný za to, že má pro mě v takových chvílích pochopení.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Jelikož mě má práce nesmírně baví, nemůžu žádný den označit za nejhorší. Jedním z nejtěžších situací byl bezesporu okamžik, kdy nám smluvní partner při závěrečném jednání těsně před uzavřením transakce v hodnotě 1,65 miliard korun sdělil, že teprve včera objevil další skříň plnou dokumentů, se kterými nebyl kupující, kterého zastupujeme, ještě seznámen. Celý den včetně následující noci jsme tak strávili přepisováním a úpravou smluv, abychom mohli celou transakci ještě zachránit.

Nejemotivnější kauza?
Jako advokát působící v oboru obchodního práva mám to štěstí (nebo smůlu, jak se to vezme), že se podílím na transakcích, u kterých jde hlavně o peníze. Zde jsou emoce sice taky ve hře, ale nedá se to ani v nejmenším srovnat s případy, se kterými se zabývá moje kolegyně, kdy řeší slučování rodin a vracení dětí jejich zákonným zástupcům.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Kromě výše zmíněného případu, který se ve stejné nebo obdobné formě opakuje častěji než by si člověk myslel, to byl asi okamžik, kdy se kolega, se kterým jsem připravoval smlouvy pro velkou mezinárodní transakci, která se měla následující den podepisovat, v nejhektičtější fázi krátce před půlnocí usadil do židle a s rukama za hlavou se mě zeptal: „Řekni, jsi vůbec šťastný?"

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
V této souvislosti na mě velice zapůsobil Gándhí a Nelson Mandela, kteří byli příkladem toho, jak mohou lidé řešit konflikty bez použití násilí. Právě Nelsona Mandely si vážím více než mnoha jiných osobností, pro které je „spravedlnost“ pouze synonymem pro „odplatu“, a to proto, že se mu podařila přeměna z radikálního aktivisty v průkopníka mírového soužití, čímž prolomil začarovaný kruh uplatňovaného principu Starého zákona „oko za oko“.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Asi můj otec, přestože není právník. Zprostředkoval mi správný morální kompas a naučil mě pruské ctnosti, tj. „kdo umí hodně slavit, umí i hodně pracovat.“

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Tím jsou pro mě vždy daňové předpisy zákona o dani z příjmů. Jedná se o prakticky nekonečné paragrafy s nesčetnými doplněními s těžko pochopitelnou terminologií, do kterých laik nemá vůbec šanci proniknout.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Podle mé zkušenosti se ženám v naší profesi lépe daří navodit příjemnou a uvolněnou atmosféru při jednáních či vyjednávání, což je faktor, který v případě transakcí nelze podceňovat. Bohužel musím opakovaně konstatovat, že místo toho, aby kolegyně této schopnosti využily, mají pocit, že tvrdým a drsným způsobem vyjednávání musí svým mužským kolegům dokazovat, že se dokážou prosadit stejně jako oni.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Na začátku studia to bylo, stejně jako u řady mých kolegů, nepochybně přání hájit "spravedlnost". Z tohoto ideálu jsem určitě částečně vystřízlivěl. Neustále mě ale fascinuje, nakolik je práce advokáta spíše prací s lidmi. Abych docílil kýženého výsledku, musím jako poradce umět jednat s různými typy lidí. Proto bych tuto profesi doporučil tomu, kdo má slabost pro jazyk, neboť co jiného je nástrojem právníka, a k tomu rád komunikuje s lidmi.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz