25. 3. 2019
ID: 109058

10 otázek pro … Jana Kohouta

Zdroj: JUDr. Jan Kohout

JUDr. Jan Kohout je advokátem a partnerem advokátní kanceláře PRK Partners. Působí také jako vedoucí právník ruské sekce kanceláře.

Jan má rozsáhlou zkušenost s projektovým financováním a restrukturalizačními projekty. Mezi jeho klienty patří řada významných bank působících v České republice. Jan Kohout také pravidelně poskytuje právní poradenství českým i mezinárodním klientům v oblasti fúzí a akvizic, právních vztahů k nemovitostem a infrastrukturních projektů včetně sporové agendy související s uvedenými oblastmi, a to zejména v případech vyžadujících znalost ruského jazyka. V souladu s posledními trendy a potřebami klientů stávající praxe Jana Kohouta zahrnuje také různé aspekty ICT a TMT práva.

1. Co máte na své práci nejraději?
Na výkonu advokacie v PRK se mi zejména líbí kombinace tvůrčího přístupu ke klientským zadáním a průběžná práce v několika jazycích, které ovládám.

2. Největší pracovní úspěch?
Dnešní úspěch je možno z pohledu zítřka považovat za historii, takže za největší profesní úspěch považuji zejména stabilní zájem o naši práci ze strany klientů.

3. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Oblast práva je oblastí v neustálém vývoji, takže je potřeba se stále průběžně vzdělávat a sledovat aktuální diskuze. V PRK nám v tomto významně pomáhají členové týmu PRK z řad předních akademiků, kteří nás průběžně upozorňují na zajímavé judikáty. Některé argumenty v rozhodovací praxi našich soudů lze občas považovat za poměrně překvapivé.

4. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Jedna blízká osoba, která se zasloužila o můj zájem studovat práva. Často na ni s vděčností vzpomínám.

5. Knížka, kterou jste četl naposled?
Rád kupuji knížky, mám jich vždy kolem sebe několik rozečtených a zpravidla je dočítám o dovolených. Z posledních bych namátkou uvedl The Prize od Daniela Yergina, Imperium musí zemřít (Империя должна умереть) od Michaila Zygaria a Mnichov od Roberta Harrise.

6. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
V době studií jsem tíhnul zejména k historii či teorii práva, naopak poměrně málo mě zajímalo například právo finanční, kterému se nyní věnuji poměrně často a s daleko větším potěšením.

7. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?

Myslím, že v současném světě je kromě odborné znalosti nezbytností ovládat několik cizích jazyků. Čím více jich můžete profesně použít, tím lépe. Také vidím jako velkou výhodu dnešní mladé generace možnost studia či jiných zkušeností v zahraničí.

8. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Mám z posledních let takové tři momenty, jeden z jednání mezi naším klientem a protistranou ve Švýcarsku, druhý z vypořádání transakce pro našeho skandinávského klienta a poslední související s požadavkem jiného klienta na fyzickou ochranu bezpečnostní službou při přepravě určitých dokumentů. V tomto posledním případě se transakce nakonec kvůli zdržení s vypořádáním přeložila na další den, kdy fyzická ochrana specialistů již nebyla k dispozici a tak dva právníci nesli papíry na místo dodání v nenápadném v kufříku místo v pancéřovém autě za pozornost budícího doprovodu svalově výrazných jedinců.

9. Kde se vidíte za 10 let?
Ideálně v PRK, která bude spojovat individuální přístup ke klientům s možnostmi moderních technologií.

10. Kdyby pro Vás peníze nebyly vůbec důležité, co byste dělal?
Dělal bych to, co mě baví, a mám štěstí, že mě baví má současná profese. Na rozdíl od mého dědečka, violoncellisty Antonína Kohouta však o sobě nemohu tvrdit, že má práce těší i ostatní. V mém případě je to obvykle limitované na osoby, které jsou mými klienty, ostatní strany výsledky mojí práce takto vnímat nutně nebudou.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz