13. 11. 2013
ID: 92702

10 otázek pro... Jana Pacovského

Zdroj: Jan Pacovský

eFocus

Jan Pacovský je partnerem stejnojmenné advokátní kanceláře. Specializuje se na mezinárodní obchodní transakce. Magisterské studium práva absolvoval na právnické fakultě v Plzni. Absolvoval postgraduální studium v oboru Banking & Finance Law na Queen Mary University of London. Je členem Legal Counsel International, kde působí, jako zástupce pro Českou republiku. Od roku 2004 působí v advokacii. Mezi jeho koníčky patří zejména sport a cestování.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Anglie. Anglické právo je mi blízké nejen proto, že jsem v anglickém právním prostředí působil více než rok, ale hlavně svým neformalismem a smyslem pro spravedlnost.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
To, čím bych byl ví jen ten nad námi. Ale mohu říct, čím jsem chtěl být. Samozřejmě, že jsem v dětství chtěl být popelářem a kosmonautem, ale to mě ještě v dětských letech opustilo. Později jsem chtěl být paleontologem, ale v našich krajích není příliš mnoho významných paleontologických lokalit, navíc v té době se takový obor u nás neotevíral. Vedle přihlášky na práva jsem podával přihlášku i na žurnalistiku, tvůrčí psaní mě vždy bavilo. Lákala mě i medicína. Ale musím říct, že právní profese mě táhla asi nejvíce. Měli jsme to v rodině - muj otec a jeho strýc byli také advokáti.

Nevýhody vašeho povolání?
Za největší nevýhodu právní profese považuji teritoriální omezení daná územní působností právních norem. Když se ekonom rozhodne praktikovat kdekoli na světě, vždy může uplatnit znalosti, které nabyl, protože ekonomické zákony platí všude stejně (snad s výjimkou Severní Koreje a Kuby). Kdežto právník je omezen znalostí práva, které lze uplatnit pouze na určitém území. Proto se snažím věnovat smluvnímu a mezinárodnímu právu, které tyto hranice překonává. Za další nevýhodu považuji časovou náročnost tohoto povolání. Má něco společného s lékaři.  Když hrozí akutní nebezpečí, také musíme všeho nechat a pomoci i o víkendu nebo v noci. Jen místo kabely s fonendoskopem a léky vezmeme tašku s formuláři a zákony.  Po resuscitaci však pacienta  nevezeme do nemocnice, ale třeba z cely  předběžného zadržení. To ale k tomuto povolání patří a s tím do toho myslím většina z nás šla...

Nejemotivnější kauza?
Před pár lety jsem zastupoval důchodce obviněného z vraždy, ke které mělo dojít před více než padesáti lety. Vyšetřující policista Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se choval značně neprofesionálně. Nesnažil se zajistit důkazy jak ve prospěch, tak v neprospěch obviněného, ale celé vyšetřování vedl tak, aby potvrdil svoji domněnku o vině mého klienta. Vrcholem bylo, když jsme s klientem zjistili, že jsme nezákonně odposloucháváni, o čemž ve spisu nebyla ani zmínka.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Souvisí to s právě uvedenou kauzou. Večer před výslechem mi klient do telefonu sdělil, jak chce druhý den vypovídat. Uvedl čtyři body. Jelikož byl ale starý pán, druhý den u výslechu na jeden bod zapomněl a ve své výpovědi ho nezmínil. Přesto policista  zaprotokoloval všechny čtyři body jak je den před tím klient uvedl do telefonu. Tahle zkušenost mě připravila o iluze.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Nepochybně táta.  Pochopil jsem, že může být i spravedlnost mezi lidmi, že i vrah má právo na spravedlivý proces, a že i obchod může být úspěšný a zároveň zákonný.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Evropská ústava. Té snad nerozuměli ani její autoři. Takových předpisů je celá řada a jedná se zejména o legislativní výtvory poslední doby. Měl jsem to štěstí, že jsem na fakultě zažil ještě prof. Viktora Knappa, podle mého naší největší a mezinárodně uznávanou kapacitu na teorii práva. Ten nás učil, že právní předpisy mají být koncipovány tak, aby byly pokud možno co nejobecnější, protože žádný předpis nemůže obsáhnout veškerou pestrobarevnost života. Kdežto obecné právní předpisy lze aplikací (soudem) vztáhnout téměř na jakoukoli, byť i nově vzniklou situaci. Přijde mi, že dnešní legislativa usiluje o pravý opak a snaží se v právních předpisech postihnout vše, co může život ve své různorodosti přinést. A to je špatně.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Ženy jsou zpravidla organizovanější a pečlivější než mi muži. A jsou nepochybně lepší "mediátorky" v rozvodových řízeních. Když vstoupím do jednací síně, kde sedí zapisovatelka, soudkyně, zástupkyně navrhovatelky a já jsem tam jediný, kdo nosí kalhoty, něco je špatně. Není to dobrá pozice. Už od počátku.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Jak jsem již uvedl, je to rodinná tradice, měl jsem vzor v rodině a k advokacii mě to vždy táhlo. Když jsem nastupoval na fakultu, měl jsem trochu obavu z memorování zákonů nazpaměť. Brzy jsem však pochopil, že podstatou není doslovná znalost právních předpisů, ale pochopení vnitřní logiky práva a jeho jednotlivých souvztažností; vědět kde co hledat a umět právo aplikovat.

Jak si vyčistit hlavu?
Mě pomáhá běh, popř. v zimě sport na horách nebo manuální práce na chatě. Výborná je také delší dovolená mimo civilizaci, ale na to v poslední době nemám dostatek času.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz