22. 11. 2018
ID: 105373

10 otázek pro ... Jana Sůru

Zdroj: Jan Sůra

Mgr. Jan Sůra je advokátem v AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Do kanceláře nastoupil již jako student. Zpočátku se věnoval právnímu poradenství municipalitám a dalším veřejným subjektům, převážně v oblastech nemovitostí, veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Postupem času převzal odpovědnost za vedení strategických projektů kanceláře zasahujících průřezově do řady právních oblastí s významným veřejným a mediálním dopadem. V současnosti zde působí jako advokát a vedoucí odborného týmu specializujícího se na poskytování právních služeb klientům z vysoce regulovaných odvětví se zaměřením na banky a finanční instituce.

1. Co máte na své práci nejraději?
Pocit důvěry, s jakou nám klienti odkrývají i velice citlivé aspekty své činnosti v očekávání, že je ochráníme nebo pomůžeme být ještě efektivnější.

2. Největší pracovní úspěch?
I malé úspěchy se mohou s odstupem času ukázat jako zcela zásadní, významná vítezství mohou být naopak později relativizována. Z dlouhodobého hlediska mám proto radost například z toho, že se nám s mým týmem daří bránit bankovní sektor před četnými útoky zvenčí.

3. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Neustále. Nalézání správného a rychlého řešení překvapivých situací považuji za nedílnou součást naší profese. Stejně důležité je však umět předvídat a počet překvapení předem snižovat.

4. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Předně můj otec, který mě naučil, že právnické vzdělání může být kompetitivní obchodní výhodou, nikoli pouze izolovanou znalostí. Moji současnou profesní kariéru pak jistě nástup do advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ před téměř deseti lety. Prošel jsem zde za tu dobu celou řadou pozic a vedení kanceláře mi vždy dávalo maximální prostor k tomu, abych mohl dělat to, co chci a co podle mě dává smysl.

5. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušil?
Obecně pociťuji značnou přeregulovanost a mám velké pochybnosti, zda existence přísné právní úpravy některých oblastí skutečně přináší předpokládané efekty. Je například velice složitý a časově i finančně náročný proces zadávání veřejných zakázek vyvážen reálnou úsporou veřejných prostředků a ochranou spravedlivé soutěže?

6. Knížka, kterou jste četl naposled?
Právě mám opět rozečtený Dostojevského Zločin a trest. A znovu se přesvědčuji, že některá morální dilemata jsou aktuální v každé společnosti i době.

7. Ideální dovolená?
Čím dál raději trávím dovolenou na odlehlých místech, na kterých mám čas se zastavit a přemýšlet. Ideálně vysoko v horách.

8. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Nejraději jsem měl, na pražské fakultě tehdy nově vznikající, volitelný předmět soutěžní právo. Nadšený přístup mladých vyučujících z praxe, kteří jej vedli, a nutnost pracovat s rozhodnutími soudů, správních orgánů i evropských institucí mne tehdy velice bavil. Proto jsem také svou absolventskou práci psal na téma z oblasti kartelů. Nevzpomínám si naopak, že bych některý předmět neměl vyloženě rád, ale například u pracovního práva jsem si byl jistý, že se mu nikdy věnovat nebudu. Můj první úkol po ukončení školy pak samozřejmě byl několikaměsíční komplexní pracovněprávní audit klienta…

9. Čím Vás dokáží studenti překvapit?
Příjemně mne studenti, se kterými pracuji, dokáží překvapit, když jsou schopni se na problém podívat v širším kontextu. Tato vlastnost je totiž velice obtížně předatelná a naučitelná. Nepříjemně mě naopak překvapuje nedostatek praktické přípravy studentů ze strany právnických fakult. Ti sice velice dobře znají právo, ale nemívají téměř žádnou zkušenost s psaním právních textů, správnou formulací závěrů a myšlenek a aplikací práva na konkrétní situace.

10. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Aby si uvědomovali, že samotná znalost platného práva je pouze nezbytnou podmínkou, nikoli dostatečným předpokladem pro její výkon. To platí bez výjimky u všech právnických profesí.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz