23. 1. 2013
ID: 88583

10 otázek pro... Jiřího Horníka

Zdroj: Jiří Horník

eFocus

Jiří Horník vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1998). Své znalosti si následně rozšířil rigorózním řízením na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze (JUDr., 2000) a především pak na McGill University v kanadském Montrealu, kde v roce 2001 obdržel titul Master of Laws (LL.M.). Je partnerem advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, kde se zaměřuje na právo nemovitostí a projektové financování. Je jedním z mála tuzemských expertů na otázky leteckého a vesmírného práva.

Deset slov o sobě.
Na tak krátkou charakteristiku sebe sama jsem až moc složitý.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Ideální je taková země, kde je minimum zásahů státu do soukromoprávní sféry. Z toho pohledu mám rád země aplikující common law.  U nás se pak blýská na lepší časy s přijetím nového občanského zákoníku, který upřednostňuje vůli stran před direktivami státu. Takže jsem optimista a zatím bych zůstal v srdci Evropy.
 
Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Vždy ten po vánočním večírku.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Jedna mluvčí nejmenovaného ministerstva mi na moje vysvětlení, že se informací, které mi nechtělo ministerstvo poskytnout, mohu domáhat soudně, odpověděla: „Pane Horník, vy jste přeci slušný člověk, vy na nás tu žalobu nepodáte.“ Druhý den ráno byla žaloba na podatelně soudu.

Největší dosavadní úspěch?
Nejvíc si cením, že jsem svojí troškou do mlýna přispěl k většímu rozvoji uplatňování práva na svobodný přístup informacím. Informace jsou sice dneska jedna z nejcennějších komodit, ale pokud jde o informace o práci veřejného sektoru, tam si musíme být všichni rovni. 

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Žádná, není to totiž vlastnost jednoho člověka, jako třeba lenost nebo nadutost, ale způsob posouzení vztahu mezi více lidmi. Zároveň nevěřím na její obecně deklarovanou slepotu, kterou evidentně vymysleli formalisti jako svoje alibi. Předpokladem spravedlnosti je zdravý rozum, zkušenosti a schopnost umět to použít v praxi. 

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Troufám si říct, že je to kompletní evropská legislativa s ohledem na 23 rovnocenných, ale různě kvalitních jazykových mutací každého předpisu.
 
Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Ze zištných důvodů. Aby to nedělali ze zištných důvodů.

Jak si vyčistit hlavu?
Záleží jak od čeho. V podstatě jsem ale rád, že v ní pořád něco mám.

Nesplněný sen?
Na to jsem asi ještě moc mladý, abych měl nesplněné sny. Víc snad budu vědět na smrtelné posteli.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz