23. 10. 2013
ID: 92699

10 otázek pro... Jiřího Matznera

Zdroj: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

eFocus

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a The Nottingham Trent University. Působí v advokátní kanceláři Matzner et al. Zaměřuje se na softwarové právo, implementačně-obchodní smlouvy, licenční smlouvy, trestní právo, občansko-právní vztahy (vč. rodinných), nájemní smlouvy, nákup a prodej nemovitostí. Vedle výukové a expertní činnosti se podílel na vedení seminářů a přednáškách se zaměřením na autorská práva, ochranu práv k počítačovému programu a elektronickému obchodu. Je znalcem v oblasti autorského práva.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Spojené státy americké, systém jejich práva a pojetí spravedlnosti, resp. práva ve společnosti mne fascinuje.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Politikem.

Nevýhody vašeho povolání?
Toto povolání neumožní opustit klienty/případy při odchodu z kanceláře ani na dovolené, stále je nad čím přemýšlet a hledat varianty a řešení jednotlivých případů.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Ten, ve kterém jsem cítil bezmoc a nespravedlnost.

Nejemotivnější kauza?
Každá kauza, která zasahuje do lidských osudů nezvratně a fatálně.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Pozitivní zážitek, když přišel nový klient po doporučení od protistrany v jiném mém sporu. Negativní, když mi bylo v souvislosti s obhajobou klienta vyhrožováno.

Největší dosavadní úspěch?
Každý vyhraný spor, každý zproštění obviněný, každý uzavřený smír.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Dle mého to není osoba, ale čas, ten je spravedlivý.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Nepochybně můj otec a také JUDr. Oldřich Choděra – můj první školitel.

Jak si vyčistit hlavu?
Časem s rodinou, sportem, sklenkou vína.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz