10. 10. 2014
ID: 95634

10 otázek pro... Jitku Ivičičovou

Zdroj: Mgr. Jitka Ivičičová

eFocus

Mgr. Jitka Ivičičová je advokátka ve společností Rödl & Partner, kde působí od roku 2008. V současnosti vede tým právníků v brněnské pobočce kanceláře. Jitka se zaměřuje především na oblast obchodního práva, přeměny a další otázky týkající se obchodních společností a oblast správního práva. Mezi její klienty patří jak české pobočky zahraničních společností, tak obchodní společnosti s českou majetkovou účastí. Je autorkou řady odborných článků z oblasti práva obchodních společností a správního práva.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Dokázala bych si představit práci v některých evropských zemích, zejména na Slovensku nebo v Rakousku, kvůli jazykové blízkosti a tomu, že naše právo vychází historicky ze stejných kořenů. My advokáti ale na rozdíl třeba od lékařů jsme ve své mobilitě velmi omezení rozdílností právních řádů a pravidly pro poskytování právních služeb v té které zemi.

Kdybyste se nevěnovala právu, čím byste byla?
Vždycky mě to táhlo k poradenským profesím a práci s lidmi. Původně jsem uvažovala i o práci učitelky, protože ta má proti ostatním dvě nesporné výhody  - červenec a srpen.

Nevýhody vašeho povolání?
Jako u spousty dalších profesí je i u nás těžké si nenosit práci v hlavě stále s sebou, nemáme to prosté „padla“, odložím lopatu, sundám montérky a jdu. Zároveň se musíme bránit skepsi, když narážíme na zdánlivě neproniknutelnou stěnu právního formalismu a byrokracie.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Určit jeden, jednoznačně hrozný den, je těžké. Zpravidla se na každém dni dá najít něco pozitivního.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Zážitků se mi míhá před očima celá řada, ale jeden pocházející ještě z mého dřívějšího působiště byl obzvlášť milý. Poté, co jsem rozhodla o uložení pokuty za správní delikt, přišel za mnou druhý den onen delikvent a přinesl mi kytku s tím, že děkuje za spravedlivé vyřešení jeho věci.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Vždycky jsem měla ráda příběh biblického krále Šalamouna, o tom jak rozhodnul ve sporu dvou žen o to, která je matkou dítěte. Ukazuje, že spravedlivý soudce musí být zároveň dobrý psycholog a svým myšlením umět vybočit ze sevření formálními pravidly a toho, že „takhle se to dělá“.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Určitě můj manžel. V prvním ročníku jsem si k němu přisedla na první přednášce do lavice a od té doby spolu diskutujeme teoretické i praktické otázky práva, upozorňujeme se na novinky a zajímavá rozhodnutí.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
U kolegů často oceňuji jejich technické schopnosti, zejména znalost nejrůznějších vychytávek v elektronických aplikacích, které nám právníkům někdy ušetří mnoho času (nebo nás někdy umí pěkně potrápit).

Proč jste se rozhodla věnovat se právu? A co byste poradila lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Protože jsem ve svém okolí neměla žádného „živého“ právníka, byly to na počátku především představy o tom, co je právo, následně přiživené předměty jako je Právní filozofie či Sociologie práva. Přiznávám, že jsem v průběhu desetileté praxe tyto své představy byla nucena hodně korigovat. Tomu, kdo chce vstoupit do právních vod, bych doporučila nenechat se svázat očekáváním nebo frustrovat zklamáním. I když v právu narazí na věci nelogické či v konkrétní situaci nespravedlivé, je to svět, který stojí za to objevovat a jako celek má smysl.

Jak si vyčistit hlavu?
Mám ve zvyku psát si heslovitý seznam, co je třeba udělat. I v noci mám při ruce blok a tužku, protože dobré myšlenky někdy přicházejí ve spánku. Pak můžu klidně spát a odpoutat se od starostí. Skvělé je také vyrazit do přírody třeba na houby. Když podlehnete sběračské vášni a soustředíte se na hledání kloboučků mezi listím, vyčistíte si plíce i hlavu.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz