17. 10. 2012
ID: 86377

10 otázek pro... Lenku Vidovičovou

Zdroj: JUDr. Lenka Vidovičová

eFocus

JUDr. Lenka Vidovičová je absolventkou brněnské právnické fakulty, na které získala i doktorský titul. Od roku 1995 je advokátkou a její olomoucká advokátní kancelář se specializuje na občanské, obchodní a v posledních letech insolvenční právo. Od roku 2009 je členkou představenstva České advokátní komory. Je insolvenční správkyní se zvláštním povolením a členkou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Velká Británie – jednak pro propracovaný  tradiční justiční systém a anglo-saské pojetí práva a také pro to, že dlouhodobá praxe v advokacii je předpokladem a podmínkou pro výkon funkce soudce.

Kdybyste nebyla právničkou, čím byste byla?
Můj otec je dodnes přesvědčen, že jsem měla být klavírní virtuoskou, ale já jsem chtěla být  (mimo jiné) divadelní režisérkou.

Nevýhody vašeho povolání?
Je časově náročné – nikdy není jasné, kdy končí pracovní den. Navíc je psychicky náročné – bohužel se mi nedaří nenosit si pracovní problémy domů.  

Největší dosavadní úspěch?
Možná je to nezvyklé, ale i po mnoha letech praxe se každý den těším na nový pracovní den, protože atmosféra je v naší kanceláři pracovně velmi příjemná – doufám, že to platí i pro všechny zaměstnance, kteří jsou její součástí.  

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Jsou to všichni kolegové advokáti, kteří ctili zásady stavovské etiky a chovali se noblesně a přitom samozřejmě. Zároveň všichni, kteří drží dané slovo. Musím také zmínit JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Ljubomíra Drápala – díky nim jsem si osvojovala procesní právo, které pro mne bylo v mých začátcích slabým místem. 

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Každý, se kterým jsem ještě pořádně neseznámila – dříve to byl insolvenční zákon, nyní je to v každém případě nový občanský zákoník.
 
Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Mužům jde nepochybně lépe zapomenout  kvůli pracovním  povinnostem na vše kolem a jít si za svým cílem bez ohledu na své okolí.  Žena je ale zase pečlivější a nepřehlíží detaily. 

Proč jste se rozhodla stát se právničkou? A co byste poradila lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Jedním z důvodů nepochybně byla skutečnost, že jako žena se mohu prosadit stejně dobře, jako kolegové – muži. Dále to byla možná trochu naivní touha prosazovat spravedlnost a v neposlední řadě i to, že v naší rodině se tomuto oboru nikdo nikdy nevěnoval.   

Jak si vyčistit hlavu?
Jakékoli sportovní vyžití, četba, divadlo, hudba, ale nejlepším způsobem pro mne je už několik let flamencový tanec!  

Nesplněný sen?
Dlouhodobá dovolená strávená na Novém Zélandu nebo v Granadě ve flamencové škole.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz