14. 9. 2011
ID: 77070

10 otázek pro … Marii Brejchovou

Zdroj: JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala pracovat jako právník společností Středočeské energetické závody. Po vzniku Pražských energetických závodů byla jejich prvním podnikovým právníkem. Praxi získala na pozici vedoucí obchodně právního oddělení, které řešilo právní otázky zejména z oblasti pohledávek. V současné době působí ve funkci vedoucí sekce Právní společnosti Pražská energetika, a.s., kde řídí komplexní právní agendu spojenou s podnikáním společnosti a jejím působením na trhu s elektřinou. Je dlouholetou členkou výboru občanského sdružení Unie podnikových právníků ČR, od roku 2007 je jeho prezidentkou. V roce 2008 získala titul LL.M. Od roku 2009 se zapojila do Projektu Právo a technologie a externě vyučuje energetické právo pro Ústav práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity.

 
Jiná země pro výkon  povolání podnikového právníka?
Polsko,  Francie nebo Holandsko.  Měla jsem možnost tuto otázku diskutovat s kolegy na zasedáních Evropské asociace podnikových právníků  a tyto země  mají v porovnání s Českou republikou pro podnikové právníky lepší podmínky. Je to dáno právní úpravou postavení podnikových právníků v těchto zemích.

Kdybyste nebyla právničkou, čím byste byla?
Ředitelkou domova důchodců. K rozhodnutí studovat práva jsme došla vylučovací metodou s tím, že jsem chtěla dělat práci, kdy budu v kontaktu s lidmi. Dnes zvažuji, že bych mohla být prospěšná ve zcela jiném oboru.

Nevýhody vašeho povolání?
Podnikový právník je podle mínění mnohých kolegů poslem špatných zpráv a překážkou realizace dobrých nápadů. Ale pokud je přesvědčí během spolupráce, že jim pomůže vyřešit problémy a předejít konfliktu či přímo soudnímu sporu, pak je spolupracovníky žádán o radu včas.  Když odvede kvalitní práci a k problémům skutečně nedojde, mívá sice uspokojující vnitřní pocit, ale protože se nic neděje a všechno běží podle plánu, není taky důvod jej za prevenci chválit.

Nejemotivnější kauza?
Na začátku praxe byla emotivní každá z nich, dnes se snažím vidět věci s odstupem, ale určitě jsem ráda, když se mi případ podaří vyřešit ke spokojenosti mého zaměstnavatele a tudíž i mojí.
 
Největší dosavadní úspěch?
Moje děti, rozvoj činnosti a působení Unie podnikových právníků ČR a v Pražské energetice sjednocený silný tým právníků pod mým vedením. 

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Myslím si, že spravedlnost musí hledat každý sám v sobě, a to zabere celý život.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Moji rodiče, protože mne ve studiu a v mé práci podporovali a pomáhali mi a je tomu tak dodnes. Inspiraci pro svůj profesní život hledám a nacházím kolem sebe každý den. Jen je třeba se dívat a pak na sobě zapracovat.
 
Nejméně přehledný předpis – a proč?
Poslední dobou téměř všechny. Dám jen malý příklad z mého oboru. Právě vstoupila v účinnost 16. novela energetického zákona a už se pracuje na další.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Ženy mají většinou lépe vyvinutou empatii a dobře řeší konflikty a muži přinášejí do práce větší racionalitu. Snažím se toho využít při sestavování pracovního týmu.

Jak si vyčistit hlavu?
Tancem a zpěvem :)


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz