26. 9. 2014
ID: 95443

10 otázek pro... Martina Špičku

Zdroj: Martin Špička

eFocus

Advokát Martin Špička je ve vedení týmu korporátního práva, fúzí a akvizic v advokátní kanceláři Bird & Bird. Téměř devět let působil v advokátní kanceláři Weinhold Legal. Jeho specializací je právo obchodních společností, transakce, fúze, akvizice a právo EU. Zaměřuje se také na bankovnictví a finance či rozhodčí a insolvenční řízení. Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald v Německu.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Jednoznačně Kanada. Měl jsem možnost tuto zemi poznat během mého několikaměsíčního pobytu a musím říct, že Kanada je naprosto fascinující; nádherná příroda a skvělí lidé nejrůznějších národností, ras a náboženských vyznání, kteří vedle sebe dokážou zcela bezproblémově fungovat a vždy vám nabídnou pomocnou ruku. Při mých opakovaných návštěvách mě tato země pokaždé překvapí v pozitivním smyslu slova. Myslím, že pro obyvatele České republiky může být Kanada velkou inspirací.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Je docela možné, že bych byl profesionálním fotbalistou - brankářem. Před dokončením studia na Gymnáziu jsem se dlouho rozhodoval, zdali půjdu na vysokou školu, nebo se raději budu dál věnovat fotbalové kariéře. V tu chvíli ale zasáhli moji rodiče, kteří mi zřetelně dali najevo, abych nejprve vystudoval vysokou školu, a pak si dělal, co chci. Upřímně, dnes jsem opravdu rád, že jsem je poslechl.

Nevýhody vašeho povolání?
Nejspíš jeho časová náročnost. Někdy mám pocit, že jsem v práci 16 hodin denně. I když celý tento čas netrávím nutně v kanceláři, musím být k dispozici klientům na telefonu nebo e-mailu, případně pracuji z domova. Také neustálé vzdělávání a sledování právních novinek je v této profesi nezbytností. Každopádně nevýhody jsou v naprosté menšině ve srovnání s benefity, které mi toto povolání přináší.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Na takové dny se snažím co nejrychleji zapomenout, na druhou stranu se z nich snažím ponaučit, abych tyto špatné dny maximálně eliminoval. Nejvíce takových dnů jsem určitě zažíval jako čerstvý koncipient v tehdy velké pražské advokátní kanceláři, kdy jsem občas musel "žehlit" svoje chyby pramenící z nezkušenosti. Naštěstí jsem měl tenkrát vedle sebe seniorní kolegy, kteří byli skvělými mentory a v mnohém pro mě byli velkou inspirací a motivací.

Nejemotivnější kauza?
Jelikož jsem vázán povinností mlčenlivosti, nemůžu o takových konkrétních kauzách hovořit :-) Nicméně obecně lze říci, že nejvíce emotivní jsou případy zastupování konkrétních fyzických osob, které často dlouhou dobu budovaly a rozvíjely svůj vlastní business a po mnoha letech se rozhodly jej prodat třetí osobě. Zejména při vyjednávání o podmínkách prodeje jsou pak emoce často silnější než jejich zdravý rozum a jednání s účastí klientů jsou pak často dost vyhrocená. Dokonce se mi i jednou stalo, že se prodávající v průběhu jednání o prodeji své společnosti rozhodl toto jednání předčasně ukončit a z transakce po mnoha týdnech náročné práce nakonec sešlo.

Největší dosavadní úspěch?
Ve své advokátní praxi se převážně věnuji právnímu poradenství při akviziční činnosti, tedy právní asistenci při nákupech a prodejích obchodních společností nebo jejich obchodních závodů. V této oblasti právních služeb pro mě velký úspěch znamená každá uzavřená transakce, na jejímž základě kupující, kterého zastupuji, pokračuje v úspěšném rozvoji obchodní činnosti dané společnosti, případně prodávající, kterému jsem poskytl právní poradenství při prodeji, se může bez starostí věnovat novým obchodním příležitostem a dále investovat finanční prostředky získané z prodeje.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Pro mě je dost často španělskou vesnicí zákon o daních z příjmů, a to nejen proto, že z něj pro mě vyplývají samé nepříjemné povinnosti. Jeho časté změny, související složitá přechodná ustanovení a často omezená časová účinnost některých jeho ustanovení ve spojení se svébytnou daňovou terminologií, jazykem a výkladem mi dokážou dost často pěkně zamotat hlavu. Jsem přesvědčen, že zjednodušení daňového systému v čele se systémem daní z příjmů by mělo být jednou ze základních legislativních priorit vlády. Bohužel, zatím se o tomto záměru pravidelně dočítám pouze ve volebních programech, na realizaci však dosud nedošlo, bohužel.
 
Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Již na gymnáziu jsem se více než o chemii nebo fyziku zajímal o společenské vědy a studium práv pro mě bylo logickým vyústěním. Profesi advokáta vnímám jako určité poslání. Je to možnost, jak mohu určitým způsobem pomoci druhým lidem v nejrůznějších životních situacích. Jsem velmi rád, když mohu svou radou klientovi přispět k dosažení jeho cíle nebo v rámci své přednáškové činnosti šířit právní osvětu mezi lidmi z jiných profesí.
A to je v podstatě i rada lidem, kteří o studiu práv uvažují. Aby činnost právníka nebrali jen jako nějakou módní záležitost, která jim přinese prestiž a postavení ve společnosti, ale aby ji zejména vnímali jako poslání a přínos pro tuto společnost.

Jak si vyčistit hlavu?
Dříve bych bez váhání prohlásil, že jedině sportem. Před nedávnem k tomu ale přibyla další aktivita, a tou je moje malá dcera. Musím říct, že i pár minut strávených s ní mě stoprocentně přivede na jiné myšlenky. 

Nesplněný sen?
Těch nesplněných snů je zatím několik a těžko se mi vytváří jejich preference. Pokud bych měl ale jeden z nich demonstrativně vybrat, tak jím bude provozování restaurace nebo baru někde na písečné pláži u moře, kde alespoň tři sta dní v roce svítí slunce. Před nedávnem jsem strávil dovolenou na Sardinii, a to je jedno z těch míst, kde bych si takovou svoji restauraci nebo bar dokázal moc dobře představit :-).


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz