5. 9. 2012
ID: 85364

10 otázek pro… Martina Vychopně

Zdroj: JUDr. Martin Vychopeň

eFocus

JUDr. Martin Vychopeň je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1994 působí jako advokát a partner Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři. Byl prvním regionálním zmocněncem České advokátní komory pro Středočeský region, ČAK zastupoval v mezinárodních organizacích EYBA a AIJA. Jako člen lektorského týmu evropského práva ČAK se podílel na vypracování expertních analýz a stanovisek pro mezinárodní potřeby komory. V letech 2002 – 2009 byl místopředsedou ČAK pro mezinárodní vztahy a od roku 2009 je předsedou.

Deset slov o sobě?
Benešovský advokát s více než dvacetiletou praxí, otec rodiny, včelař.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Po skončení právnické fakulty jsem chtěl být soudcem. Nejvíc ze všeho bych však chtěl být archivářem, starat se o vzácné a staré tisky a studovat moudrost předků. 

Nevýhody vašeho povolání?
Největší nevýhodou je nedostatek času a to, že můj čas organizují jiní lidé. Další nevýhodou je to, že bývám jako právní zástupce často ztotožňován se svými klienty a jejich kvalitami přesto, že advokát má pro svého klienta cenu jen tehdy, pokud je schopen zachovat si profesní nadhled nad věcí i klienty samotnými. 

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Každý první pracovní den po dovolené je nejhorším dnem v práci.

Největší dosavadní úspěch?
Za svůj úspěch považuji to, že jsem dostal důvěru svých kolegů k výkonu funkce předsedy ČAK. Doufám, že kolegové jsou s mým dosavadním působením spokojeni.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Z hlediska každodenního výkonu advokátní praxe můj školitel JUDr. Jan Camrda, z hlediska obecného pohledu na advokacii, její postavení a její správu pak bývalý předseda ČAK a bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Karel Čermák.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Není přehledných předpisů.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Jako středoškolský student jsem chtěl být biochemikem. Moje ambice však bezohledně ukončila nově nastoupivší profesorka chemie, která mi v průběhu dvou testů dokázala, že se na toto povolání naprosto nehodím. Lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod, radím, aby do nich nevstupovali, neboť jde o vody bouřlivé a plavat v nich lze pouze se záchranným kruhem.

Jak si vyčistit hlavu?
Sednout si na kolo a jet tak dlouho, dokud stačí plíce a svaly, v zimě lyžovat do úmoru. Perfektní způsob odpočinku je včelaření - je nutno se naprosto soustředit, není možno telefonovat a pokud to děláte správně, výsledek je sladký.

Nesplněný sen?
Napsat dobrou knihu, o kterou by se budoucí archiváři starali jako o vzácný tisk.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz