17. 6. 2019
ID: 109467

10 otázek pro ... Michala Sniehottu

Zdroj: Michal Sniehotta

Mgr. et Mgr. Michal Sniehotta je zakládajícím společníkem a vedoucím advokátem v advokátní kanceláři SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL. V advokacii se pohybuje již od roku 2010. Před založením vlastní advokátní kanceláře působil mimo jiné v přední české právnické firmě. Specializuje se zejména na dopravní právo, smluvní agendu, právo v oblasti energetiky a petrolejářství a zastupování klientů v soudních a správních řízeních.

1. Který zákon považujete za nejzdařilejší?
V případě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob bych si sice nedovolil hovořit o nejzdařilejším zákonu. Bezesporu se však jedná o právní předpis, který tím, že při splnění určitých podmínek umožnil možnost vyvinění, vede právnické osoby k preventivnímu pohledu na svou případnou trestní odpovědnost. Přispěl tím ke zvýšení právního vědomí u řady subjektů.

2. Největší pracovní úspěch?
Nesmírně si cením úspěšného zastupování významného korporátního klienta v komplexním souboru trestních a civilních soudních řízení o plnění v hodnotě několika miliard korun českých.

3. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Velice intenzivně jsem například prožíval okamžik, kdy se po téměř roce tvrdého vyjednávání konečně podařilo dohodnout na finálním znění strategické smluvní dokumentace ohledně přepravy ropy do České republiky.

4. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušil?
Neřekl bych, že zákon, který zmíním, bych rovnou zrušil, ale nejraději jej významně novelizoval. Jde o evidenci skutečných majitelů a související právní úpravu, která byla do právního řádu České republiky implementována zákonem č. 368/2016 Sb. Došlo jím k novelizaci mimo jiné zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a rovněž zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů. Prvně zmíněný předpis je příkladem toho, jak by právní normy neměly vypadat. Právní úprava postrádá přímé sankce, výkladově je nejednoznačná, místy působí deklaratorním dojmem a především obsahuje i zjevné legislativně technické chyby.

5. Kde se vidíte za 10 let?
Rád bych se stále viděl v čele advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL jako středně velké právnické firmy, která bude na trhu právních služeb pevně etablovaná a stane se pro klienty první volbou v oblasti dopravního práva, obhajoby ve věcech kriminality bílých límečků, právního poradenství v energetice a především petrolejářství a bude mít skvělé renomé nejen ohledně přípravy criminal compliance programů.

6. Co máte na své práci nejraději?
Nesmírnou pestrost. Výkon advokacie totiž není jen výklad a aplikace práva. Úspěšný advokát se musí věnovat i obchodní stránce věci, marketingu, personalistice, publikační činnosti, finančnímu řízení a plánování atd. To dělá advokacii krásnou a obtížnou zároveň.

7. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč?
Bavily mě především předměty, u nichž jsem viděl největší přímou vazbu k praxi. Rád jsem proto navštěvoval kurzy obchodního práva, ale třeba i práva zdravotnického a pracovního.

8. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Jelikož jsem kromě práv vystudoval i politologii, živil bych se zřejmě jako politolog. Studium různých politických režimů, politických a stranických systémů mě ostatně stále baví a je to tak trochu můj koníček.

9. Knížka, kterou jste četl naposled?
Zrovna čtu knihu Jak umírá demokracie, kterou napsali autoři S. Levitsky a D. Ziblatt. Jedná se bezesporu o podnětné čtení k zamyšlení i pro české čtenáře.

10. Ideální dovolená?
Jakákoliv strávená s rodinou. Máme rádi přírodu, ale stejně tak si užijeme i například pobyt v historickém městě.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz