13. 6. 2012
ID: 83637

10 otázek pro… Miroslava Bělinu

Zdroj: Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

eFocus

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. působil po absolvování PF UK v Praze nejprve jako doktorand, odborný asistent, poté jako docent a od svého jmenování v roce 1998 až do současnosti jako profesor a vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž je členem vědecké rady této fakulty. V období let 1976 - 1990 působil současně v praxi v oblasti aplikace a legislativy práva sociálního zabezpečení. Od roku 1990 až do současnosti je členem Legislativní rady vlády České republiky. Je také rozhodcem a členem předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Od roku 1991 vykonává advokátní praxi a téhož roku se stal spoluzakladatelem Advokátní kanceláře Kříž a Bělina. Po rozdělení této kanceláře je v současné době partnerem Advokátní kanceláře Bělina & Partners. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje kromě pracovního práva především na obchodní závazkové právo, korporátní právo, oblast fúzí a akvizic a v neposlední řadě též na rozhodčí řízení.

 
Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
V mém případě to bylo vylučovací metodou. Věděl jsem, že nemám předpoklady pro technické obory a po vyloučení medicíny a dalších oborů jsem zjistil, že z vysokých škol zbývá už jen Právnická fakulta. Poté co zahájí praxi a budou aplikovat právo a vzniknou u nich pochybnosti o výkladu té či jiné právní normy či situace, aby se především řídili "selským" rozumem. Ubyla by tím řada absurdních rozhodnutí a nesmyslných výkladů. Dále je možno doporučit, aby se alespoň občas podívali do zákona (byť si myslí, že ho četli už minimálně stokrát), často budou překvapeni, co tam objeví.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
To úzce souvisí s předchozí otázkou. V průběhu studia na střední škole jsem dospěl k závěru, že není mnoho oborů, v nichž bych se mohl uplatnit, zpětně si myslím, že to byl správný sebekritický názor.

Nevýhody vašeho povolání.
V advokacii nejste svým pánem, ani pánem svého času.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Nevzpomínám si, tak asi žádný strašný den nebyl.

Nejemotivnější kauza.
To jsou podle mého názoru případy, kdy děláte něco pro někoho blízkého či známého. V těchto situacích vám zůstává v povědomí strach, abyste situaci vyřešil správně a dobře to dopadlo z hlediska někoho, kdo Vám je blízký.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc., která byla léta mojí vedoucí na Právnické fakultě UK v Praze.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Jmenovat některý by bylo nespravedlivé vůči stovkám ostatních. Bohužel dále přibývají. Může za to z části nesmyslný permanentní legislativní boom a rovněž pocit, že zákon může napsat každý. Zapomíná se, že opravdu dobrý zákon může zpracovat pouze vysoce kvalitní legislativec s dlouholetou praxí.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Ženy jsou nepochybně pečlivější a zodpovědnější. Muži jsou naopak ochotni více riskovat. Za optimální považuji tým složený z obou pohlaví.

Oblíbená právní zásada?
Nenechte se mýlit zákonem.

Čím Vás studenti dokážou překvapit?
Tím jak jsou studenti stále stejní, navzdory společenských změnám a navzdory novým generacím.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz