3. 10. 2014
ID: 95577

10 otázek pro... Ondřeje Trubače

Zdroj: JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

eFocus

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatel advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zkušenosti sbíral v kancelářích Havel, Holásek & Partners, Gleiss Lutz a Vorlíčková & Leitner. Mezi jeho hlavní oblasti specializace patří soudní a správní řízení, daňové právo procesní, správní právo, trestní právo daňové, trestní odpovědnost právnických osob, daňové řízení a následné zastupování v rámci správního soudnictví.

Deset slov o sobě?
„To, čemu housenka říká konec světa, zbytek světa nazývá motýlem“ (Lao-c')

Jiná země pro výkon právnického povolání?
I když jsem studoval a i pracovně pobýval poměrně často v zahraničí, tak si výkon advokacie v jiné zemi moc představit nedovedu.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Celou základní školu jsem toužil stát se kuchařem.

Nevýhody vašeho povolání?
Tak jako spousta dalších povolání, je advokacie poměrně časově náročná, ale nestěžuji si.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
To si naštěstí nepamatuji.

Nejemotivnější kauza?
Často slýchám, že emoce do práva, resp. advokacie nepatří (možná i proto jsou právníci často považováni za suchary). Já si naopak myslím, že je to právě pocit, nebo prožitek určité nespravedlnosti, který může být pro advokáta často tou nejlepší motivací a hnacím motorem k nalezení co nejlepší argumentace a řešení, které by mohlo klientovi pomoct. To, že by si u toho měl ponechat určitý nadhled je jasné. 

Největší dosavadní úspěch?
Založení vlastní advokátní kanceláře s Petrem Břízou, jejíž první rok existence právě slavíme.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Jednou z mých hlavních specializací je daňové právo a tam popravdě mnoho přehledných předpisů nenajdeme. Například zákon o daních z příjmů byl za dobu své účinnosti novelizován více jak 150x, to hovoří za vše.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Asi zklamu ty, kteří čekají nějakou hlubokomyslnou odpověď, ale na základní škole a gymnáziu jsem si příliš nerozuměl s matematikou a různými přírodovědnými obory, takže podobně, jako na tomto místě odpovídal i kolega Radim Polčák, tak i mně „práva“ prostě přišla jako dobrý nápad a své volby jsem následně nikdy nelitoval. Každému zájemci bych poradil, aby – pokud to bude jen trochu možné – v rámci svých studií (nebo bezprostředně po nich) odjel na studijní pobyt do zahraničí, protože tam člověk získá neocenitelné zkušenosti a nadhled.

Nesplněný sen?
Na to se mě prosím zeptejte, až budu v důchodu, zatím si všechny sny plním :-).


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz