21. 11. 2012
ID: 87220

10 otázek pro... Roberta Nešpůrka

Zdroj: Roberta Nešpůrka

eFocus

Robert Nešpůrek je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se zejména na právní poradenství při fúzích a akvizicích, právo hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví a právo v oblasti telekomunikací a informačních technologií.

V oblasti fúzí a akvizic se zaměřuje především na transakce v oboru informačních technologií, ale i v oborech spotřebního zboží, služeb, automobilového průmyslu či strojírenství. Významné zkušenosti má i s poskytováním poradenství fondům typu private equity a venture capital. V oblasti elektronických komunikací a informačních technologií poskytuje poradenství klientům ohledně právní úpravy software, projektů dodávek a implementace IT řešení, IT outsourcingu, regulace elektronických komunikací a ochrany osobních údajů. Významnou součástí jeho praxe je problematika soutěžního práva, a to českého i evropského. V roce 1998 získal titul LL.M. v oboru evropského obchodního práva na univerzitě Radboud v Nijmegenu v Nizozemí. Před založením advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v roce 2001 Robert Nešpůrek pracoval v pražské a krátce i v londýnské kanceláři jedné z nejvýznamnějších mezinárodních právnických firem Linklaters.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Naše práce nám dává možnost zastupovat klienty při jejich zahraničních aktivitách, komunikovat tak s kolegy v jiných zemích, vyměňovat si s nimi poznatky a sledovat, jak přistupují k řešení právních problémů. To považuji za jeden z nejzajímavějších aspektů naší činnosti.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Zřejmě úplně něčím jiným. Profesionálním sportovcem, cestovatelem nebo amatérským filozofem. Možná se k něčemu z toho ještě dostanu.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Po oslavě narození mého syna.

Nejemotivnější kauza?
Italský klient a protistrana z blízkého Východu. V takových kauzách či transakcích velmi oceňuji, pokud advokát zastupující protistranu je schopen se přenést přes emotivní přístup svého klienta a rozumně přistoupit k vytvoření dohody. Myslím, že v takových případech mohou advokáti přinést skutečně velkou přidanou hodnotu svým klientům v podobě uzavřeného obchodu. Výhoda je, že řada takových klientů to dokáže i hezky (či emotivně) ocenit.

Největší dosavadní úspěch?
Myslím, že ty skutečně velké úspěchy jsou úspěšně uzavřené kauzy nebo transakce v době, kdy tyto věci jsou pro mladého právníka nové nebo je dělá dokonce poprvé. Jednak se na to hezky vzpomíná a jednak z takových úspěchů můžete bohatě čerpat v dalším profesionálním životě. Pak už to jde mnohem lehčeji.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Myslím, že to byl můj první advokát - školitel, který šel příkladem ohledně disciplíny při práci, ale zároveň kreativního myšlení.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Nepřehledných předpisů je zcela jistě více, ale hodně mě zaujal zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který je zcela zásadní pro regulaci vztahů v podstatné části naší ekonomiky, ale k jeho interpretaci existují diametrálně odlišné přístupy. Důsledkem nízké kvality právního předpisu je pak i nízká úroveň jeho akceptace adresáty.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Myslím, že jako právník se může realizovat ten, kdo tíhne ke společenským vědám, ale zároveň chce dělat něco praktického. Zajímavé je na tom pronikání pod povrch právního textu a odhalování podstaty věcí, hledání argumentace a nakonec i zvažování, co je vlastně správné. Ale pozor, prostor pro uvážení nesmí být bezbřehý: existují základní zásady pro posuzování lidského jednání a společenského chování, které jsou neměnné a všichni právníci by je měli prosazovat. Tak je možné se podílet na kulturním fungování naší společnosti a státu.

Jak si vyčistit hlavu?
Výkon advokacie je obvykle velmi intenzivní povolání, kdy řešíte problémy jiných lidí. Proto je velmi důležité si od toho občas odpočinout. Pomůže sport, fyzická práce, dobrá kniha nebo film.

Nesplněný sen?
Tvorba legislativy tak, aby to vždy skutečně dávalo smysl.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz