17. 4. 2013
ID: 90816

10 otázek pro... Zuzanu Nitschneiderovou

Zdroj: Zuzana Nitschneiderová

eFocus

Zuzana Nitschneiderová je partnerem advokátní kanceláře NITSCHNEIDER & PARTNERS. Specializuje se na M&A transakce, bankovnictví a kapitálové trhy. Magisterské studium práva absolvovala v Bratislavě a rigorózní a doktorandské studium na právnické fakultě v Praze. Po ukončení studií pracovala několik let v zahraničních bankách, ING Bank a dnešní UniCredit Bank. Od roku 2004 působí v advokacii. Několik let působila v kancelářích PRK Partners a Havel, Holásek & Partners. V obou těchto kancelářích se spolupodílela na otevírání jejich poboček v Bratislavě. Nyní pracuje ve vlastní kanceláři společně s manželem. Se sídlem v Bratislavě poskytuje spolu s kolegy, českými advokáty, právní služby podle českého práva zejména slovenským podnikatelům v ČR, ale také mnohým českým firmám. Znalosti, které tak získala v čase svého působení v advokacii v Praze, využívá pro budování vlastní specializované česko-slovenské kanceláře.

Deset slov o sobě.
Jsem česko-slovenský advokát. Doslovně. :-)
Oběma právním systémům se věnuji už několik let a velmi mě to baví… :-)    

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Když jsem navštívila Univerzitu Berkeley v Kalifornii, uchvátila mě jejich sekce lidských práv a práce, kterou odvádějí v zahraničí. Lidsko-právní advokacie nemá v našich zemích takovou tradici, u nás se spíše nahrazuje aktivitami pro bono nebo činností ombudsmana. 

Kdybyste nebyla právníkem, čím byste byla?
Kdyby nebylo sametové revoluce, určitě bych nebyla právníkem, nejspíš bych vůbec nemohla studovat. Těsně před gymnáziem se ale poměry naštěstí změnily. O právech jsem nesnila, bylo to pro mě rozhodnutí na poslední chvíli, které jsem ale nikdy nelitovala.

Nevýhody vašeho povolání?
Extrémní časová náročnost. Jen velice stěží vysvětluji přátelům a příbuzným, že na ně nemám čas.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Nejsou to zážitky, ale lidi, kteří mi utkvívají v paměti. Nesmírně si vážím klientů, kteří jsou s námi několik let, a u kterých se ze vzájemné důvěry postupně tvoří přátelství. Uvědomuju si, že to jsou lidi, kteří nejvíce ovlivňují můj profesní život a které si budu pamatovat navždy.

Největší dosavadní úspěch?
Za největší úspěch považuji, že se naše kancelář v uplynulém roce stala zástupcem za Slovenskou republiku v mezinárodní organizaci pracovního práva, Ius Laboris. A také mě velice těší, že se nám úspěšně daří rozvíjet i praxi v oblasti IP a M&A. 

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Partneři advokátní kanceláře Procházka/Randl/Kubr, kteří mě vedli během mé koncipientské praxe. Naučila jsem se vysokému pracovnímu nasazení a zásadnímu důrazu na kvalitu.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Myslím, že ženy i muži jsou úplně stejně kvalitními advokáty. Časová náročnost této profese ale způsobuje, že je mezi partnery kanceláří tak málo žen. Ženy většinou nejsou ochotny vzdát se času věnovanému soukromému životu a rodině, u mužů se to tak nějak předpokládá. Myslím, že tahle rovnice nemá řešení, a tak bude v advokacii vždy více mužů než žen.
 
Jak si vyčistit hlavu?
Poslední dobou jsou pro mě nejlepším relaxem procházky lesem s mým psem.

Nesplněný sen?
Nemám nesplněné sny, jen dlouhodobé plány. :-)


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz