20. 9. 2019
ID: 109898

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, judikatura NS ČR

Zdroj: JČP Praha

Výbor Pražského sdružení JČP připravil v souladu se svým posláním a stanovami v II. pololetí 2019 pro své členy a širší právnickou veřejnost odborný seminář s aktuální právní problematikou, na který Vás srdečně zve. Seminář je zaměřen na otázky úpravy bytového spoluvlastnictví v zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zřetelem k úpravě správy domu a pozemku, na seznámení s poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy.

Datum akce:
21. 10. 2019, 9:00 - 14:00 hod.

Místo konání:
Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1,
č. dveří 38, přízemí

Pořadatel:
JČP Praha


Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, judikatura NS ČR


Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR


Zaměření semináře:

Seminář je zaměřen na otázky úpravy bytového spoluvlastnictví v zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zřetelem k úpravě správy domu a pozemku, na seznámení s poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, s obsahem:

  • bytové spoluvlastnictví (jednotka – prohlášení a jeho změny, převod jednotek, přechod dluhů; společné části – pojetí, určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci; práva a povinnosti vlastníka jednotky
  • správa domu a pozemku (bez vzniku společenství vlastníků; společenství vlastníků – vznik, založení, orgány společenství vlastníků, shromáždění, rozhodování shromáždění (přezkum těchto rozhodnutí soudem).

Diskuse a odpovědi na dotazy.


Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz