14. 10. 2019
ID: 110129

Česká advokátní komora si připomíná, velkou výstavou – Advokáti proti totalitě, 30 let od listopadové revoluce v roce 1989. Ochutnávku výstavy představí pro veřejnost také D.A.S. pojišťovna právní ochrany.

Zdroj: Mgr. Jitka Chizzola

„Projekt Advokáti proti totalitě má poukázat na činnost advokátů, kteří se odmítali podřizovat požadavkům tehdejšího komunistického režimu. S vědomím, že jejich činnost může mít negativní dopady nejen na ně samotné, ale také na jejich rodiny, se nebáli bojovat za spravedlnost. A právě boj za spravedlnost je to, z čeho vychází také naše filozofie. Misí D.A.S. je bránit slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neférovým přístupem. Stejně tak se věnujeme rozšiřování právního povědomí v české společnosti a k tomu neodmyslitelně patří také znalost historie vývoje našeho právního státu. Právní gramotnost občanů vidíme jako celospolečenskou úlohu.

Proto všechno jsme rádi, že D.A.S. může na projektu Advokáti proti totalitě participovat a společně si tak připomenout hodnoty Sametové revoluce a s ní spojené události české advokacie.“  Říká v rozhovoru pro Epravo.cz Mgr. Jitka Chizzola, generální ředitelka D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

 

 

DAS 
 
Více informací na: https://www.das.cz/.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz