4. 5. 2011
ID: 73532upozornění pro uživatele

10 otázek pro… Františka Korbela

Mgr. František Korbel, Ph. D. je absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Studoval také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Za svou kariéru působil u Ústavního soudu, advokát a člen Zastupitelstva města Tábor. Od roku 2006 je místopředseda Legislativní rady vlády. V roce 2009 působil jako ředitel sekce Legislativy na Úřadu vlády ČR. Na půl roku se také stal náměstkem ministra životního prostředí, konkrétně ředitelem sekce legislativy a státní správy. Aktuálně je předsedou rozkladové komise ministra spravedlnosti, členem rozkladové komise Úřadu vlády a náměstkem ministra spravedlnosti pro sekci legislativně právní.

 
Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Určitě některá z německy mluvících zemí. Strávil jsem asi rok života ve Švýcarsku, studoval v Německu i v Rakousku. Jsem trochu germanofil, mám rád německou kulturu, řeč i mentalitu. Jejich právo, teorie i judikatura jsou nám vzorem.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Chtěl jsem být již od gymnázia právníkem. Ale když to na poprvé nevyšlo, začal jsem studovat ekonomii a uvažoval o podnikání. Ve sklepě jsem dokonce začal budovat vinotéku pro veřejnost. Během studií práv jsem se pak dostal ještě k sociologii, žurnalistice a masové komunikaci, nejdříve na FSS v Brně a pak na FSV v Praze. Ale zůstal jsem u práva, baví mě nejvíc.

Nevýhody vašeho povolání.
Žádný čas.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Nemám žádné vyloženě špatné zážitky. Ale dříve mě ve veřejné správě leccos překvapilo. Třeba když jsem měl týden po nástupu na ministerstvo letět na Seychely dojednat extradiční smlouvu. Člověk se musí učit za pochodu.

Největší dosavadní úspěch.
Nález Ústavního soudu č. 123/2010 Sb., jímž byla na můj návrh jako účastníka řízení zrušena část zákona o svobodném přístupu k informacím, která bránila poskytování nepravomocných rozsudků. Rozsudek se podle Ústavy vyhlašuje vždy veřejně a není žádný důvod, aby byl po vyhlášení tajen. Po anonymizaci chráněných údajů mají být soudní rozhodnutí přístupná veřejnosti, včetně těch nepravomocných. Právě ty jsou mnohdy nejaktuálnější. V návaznosti na to na Ministerstvu spravedlnosti právě spouštíme elektronický systém vyhledávání judikatury nižších soudů.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
JUDr. Otakar Motejl.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Můj učitel a školitel, profesor Petr Hajn z katedry obchodního práva Právnické fakulty v Brně. Dodnes vzpomínám na jeho cit pro právo, humor a životní zkušenosti, které nám předával. Učil nás přemýšlet. Jednou nám na seminář z obchodního práva přinesl čerstvý nález Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., jímž byla zrušena novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Probírali jsme ho celou hodinu. O obchodní právo nešlo ani omylem, ale jeho filosofie mě upoutala, jako snad nic jiného. Pasáže o pramenech práva, výkladu norem či smyslu a účelu zákona mi zvoní v uších dodnes.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Když vyplňuji daňové přiznání, tak mívám pocit, že zákon o daních z příjmů… Odpuzující je ale většina předpisů, které vznikají opisem evropských směrnic. Existence některých předpisů mě vůbec fascinuje, tak třeba zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách. Pověstná je též vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného, která umožňuje střelcům v okolí vyjmenovaných vinic úmyslně usmrcovat špačky obecné, pod podmínkou že střílejí jen do okraje hejna čítajícího minimálně 1000 špačků.. No uznejte, nepřeháníme to už trochu s normativní regulací?

Jak si vyčistit hlavu.
Rozhodně sportem. Rád jezdím na horském kole, ale najeté kilometry jsou v posledních letech žalostné, mám málo času. Hrozně rád bych jel na týden do Chorvatska na kololoď. Z hlediska poměru čas/efekt je dobrý squash nebo plavání, to lze dělat i v Praze.

Nesplněný sen.
Zatím není splněna rekodifikace soukromého práva. Je to obrovské dílo pro tento stát a pro náš tým na ministerstvu má i lidskou hodnotu. Pojí nás s tím hodně společných zážitků. Když jsme předložili nový občanský zákoník před dvěma lety vládě Mirka Topolánka, vláda záhy padla. Nyní jsme se již začali obávat téhož. Naštěstí se tak nestalo a proto doufám, že tento rok bychom mohli uspět. Další rok nás pak čeká práce na komentáři, změnovém zákoně, OSŘ… Práce budeme mít dost. Kéž bych se dostal i na to kolo!


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz