11. 11. 2019
ID: 110058upozornění pro uživatele

10 otázek pro ... Ivu Horoškovou

Advokátka JUDr. Iva Horošková je členkou týmu advokátní kanceláře GÖRGES & PARTNERS. Před zahájením advokátní praxe působila ve veřejné správě. Ve své praxi se specializuje na správní právo, zvláště v oboru vodárenství, občanské právo a právo nemovitostí.

1. Co máte na své práci nejraději?
Když vidím, že má smysl a klientovi pomůže.
 
2. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Můj první školitel. Vštípil mi zásady, které mne provází v podstatě každý den. Trval vždy na stoprocentní přípravě i výsledku, bez ohledu na námahu a čas, a to včetně jazykové stránky. Ta je podle mne v poslední době stále častěji opomíjena, a přitom jazyk je nástroj práva.  

3. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušila?
Zrušila bych velkou část veřejnoprávních předpisů. Například zákon o zadávání veřejných zakázek vstupuje podle mne mnohem více do rozhodovací autonomie subjektů, než je nutné.  
 
4. Co byste vzkázala mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Očekávají-li od právnické profese úspěch a prestiž, tak je především na nich, aby sami k takovému očekávání přispěli.

5. Kdo Vás v životě - tom pracovním i soukromém - nejvíce motivuje?
Ve všech ohledech mě motivují mí synové. Zvyšují můj výkon, trénují moji výdrž a odolnost - fyzickou i psychickou.  Je inspirativní s nimi diskutovat, nejen o právu. Některé jejich úvahy o spravedlnosti, byť zdánlivě dětské, by mohly být myslím inspirací i pro leckterý soud.

6. Který zákon považujete za nejzdařilejší?
V rámci mé specializace na veřejné právo si troufnu za zdařilý zákon označit obecní zřízení. Bezmála 20 let funguje bez zásadnějších změn a nesetkávám se při jeho aplikaci s výraznějšími výkladovými problémy.   

7. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Případy, které mi utkví v paměti, nejsou zpravidla významné z pohledu právní složitosti nebo vysoké hodnoty sporu, ale o to více zasahují do lidských osudů.

8. Kde se vidíte za 10 let?
Budu spokojená, pokud budu tam, kde jsem teď, ale o deset let moudřejší.

9. Jaké jsou vaše silné stránky a jaké ty slabé?
Silnou stránkou je empatie, slabou stránkou je empatie.

10. Vaše práce vyžaduje rozhodnost. Přesto – jsou v životě nějaké situace, kdy jste nerozhodná?
Myslím, že nutnost umět se rychle rozhodovat se promítá i do mého soukromého života.  Hraje v tom roli samozřejmě i trvalý nedostatek času pro osobní život. Pracovní rozhodnutí je zpravidla racionální, postavené na faktech, znalostech a vyhodnocení rizik, osobní je více o emocích, nedostatek času se však promítá do obojího stejně.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz