9. 3. 2020
ID: 110656upozornění pro uživatele

10 otázek pro ... Lucii Ježkovou

Zdroj: Mgr. Lucie Ježková

Mgr. Lucie Ježková, advokátka. Své první roky v advokacii spojila s advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Jablonského. Následně pracovala pro advokátní kancelář KŠD legal, kde v posledních letech působila jako partnerka. Nyní je partnerkou tdpA – Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Zabývá se právem nemovitostí, autorským právem, správním právem a firemní compliance.

1. Co máte na své práci nejraději?
Ráda bych odpověděla jinak, než asi většina kolegů v předchozích rozhovorech, ale nelze. Rozmanitost. Dále také možnost pracovat pro inspirativní osobnosti, které jsou špičky ve svém oboru a umožní mi v rámci naší spolupráce nahlédnout do jejich „světa“.

2. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Můj školitel JUDr. Vladimír Jablonský. Už bohužel není mezi námi.  V těchto dnech, konkrétně 7.3. 2020,  by oslavil 70. narozeniny. Vždy byl připraven pomoci, poradit, jak v profesním, tak osobním životě. Doprovázel mne i mé kolegy na advokátní zkoušky a dle přání toho kterého koncipienta počkal za dveřmi či s ním šel až do zkušební místnosti.

3. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušila?
Před pár lety bych možná odpověděla: nový občanský zákoník. Ale už jsme si na něj myslím všichni zvykli.

4. Knížka, kterou jste četla naposled?
Manipulační řád veslařského kanálu. A Deník malého poseroutky s mými dcerami.

5. Ideální dovolená?
Moje rodina, a jedna z kombinací moře/golf nebo hory/lyže. Ne příliš daleko.

6. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměla ráda vůbec?
Mým nejoblíbenějším předmětem bylo trestní právo, asi díky poutavým přednáškám a zábavným seminářům. Nejméně oblíbeným předmětem pak bylo nejspíše správní právo, kterým se nyní ve své praxi poměrně často zabývám.

7. Čím Vás dokáží studenti překvapit?
Studenti u nás v kanceláři tím, že si ve zkouškovém období udělají brzy všechny zkoušky a spěchají do práce. Ano, i takové u nás máme.

8. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Je jich mnoho. Z těch příjemných například tzv. „studijní kroužky“ velkoryse organizované výše uvedeným školitelem a dalšími kolegy z jeho generace pro své koncipienty. Tyto kroužky sestávaly z přednášek právnických kapacit a následné hostiny.

9. Kde se vidíte za 10 let?
S kolegy jsme nedávno prošli procesem odštěpení a založili novou advokátní kancelář. Za deset let bych chtěla fungovat se stejným, popř. rozšířeným týmem - tedy, žádné zásadní změny.

10. Co byste vzkázala mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Určitě, jděte do toho.   Zda konkrétně do advokacie, si zvažte, je to specifický obor, kde budete často v první linii - řešit konfliktní situace svých klientů.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz