10. 2. 2020
ID: 110632upozornění pro uživatele

10 otázek pro … Roberta Pelikána

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. je partnerem advokátní kanceláře Wolf Theiss a renomovaným expertem v oblasti litigací, arbitráží, obchodního práva a soutěžního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval v několika prestižních advokátních kancelářích a v letech 2015 až 2018 byl ministrem spravedlnosti České republiky. Kromě toho aktivně působí v akademickém prostředí. Vyučuje právo obchodních společností a soutěžní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Legislativní rady vlády.

1. Co máte na své práci nejraději?
Vymýšlet řešení nového případu. A čím složitější ten případ je, tím mne to baví víc.

2. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Teorie práva. Baví mne přicházet na to, proč věci nějak fungují a jak spolu souvisí, uvádět je do systémů. Ze stejných důvodů jsem neměl rád předměty, ve kterých bylo třeba memorovat velké množství nesouvisejících údajů. To mi nikdy nešlo.

3. Čím Vás dokáží studenti překvapit?
Nějakou originální a přitom správnou odpovědí na otázku, kterou jim položím. Ale poslední dobou mám štěstí, že se mi na seminářích scházejí velmi šikovní studenti, takže už to vlastně začíná být spíš pravidlo než překvapení.

4. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Že záleží na motivaci. Aby to nedělali, pokud jim nejde matematika. Právo je totiž stejně jako matematika logická disciplína a komu nejde logické myšlení, nic kloudného v něm nevytvoří, i kdyby se snažil sebevíc. A aby to nedělali, protože touží po bohatství, neboť pak by jim chyběly zábrany, které právník mít musí, má-li právo zůstat uměním dobrého a spravedlivého. A aby naopak neváhali, pokud je pro ně důležitá spravedlnost.

5. Proč jste se rozhodl stát právníkem?
V mém případě to byla natolik samozřejmá volba, že vlastně ani možná nejde mluvit o nějakém pozitivním rozhodnutí. Ale nelituji toho, těžko bych hledal něco, co by mne v životě bavilo víc.

6. Který zákon považujete za nejzdařilejší?
Ten karmický. Nevím, jestli platí, ale měl by.

7. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Všechny prohry v případech, kdy jsem byl přesvědčen o tom, že je můj klient v právu.  Ke každému takovému případu jsem se pak ještě dlouho vracel a dokola přemýšlel, jestli jsem něco nemohl udělat lépe. Vlastně jsou to jediné momenty, kdy jsem v životě litoval, že jsem si tohle povolání zvolil. Naštěstí jich nebylo moc.

8. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Když jsem unavený, tak říkám, že pilotem. Ale ve skutečnosti mne létání baví jako koníček, ale jako práce by mne sotva mohlo naplňovat. Takže asi programátorem. Protože programování a právo je vlastně totéž, v obou případech jde o logickou analýzu problému a formulování podmínkových vět. Jen v programování je zpětná vazba vaší práce okamžitá a exaktní.

9. Jací lidé vás nejvíce dokáží rozčílit?
Lidé zlí a nečestní. A pak také právníci, kteří se vyjadřují zmateně. Protože bez jasných pojmů není ani jasné myšlení a bez jasného myšlení nelze právo dělat.

10. Vaše práce vyžaduje rozhodnost. Přesto – jsou v životě nějaké situace, kdy jste nerozhodný?
Vůbec si nemyslím, že by moje práce vyžadovala rozhodnost. Naopak, přílišná rozhodnost je podle mne na škodu, protože znamená, že nebyly dostatečně zváženy všechny alternativy.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz