Články

Ztráta věcí odložených ve školní šatně

<p align="justify">Na případ se vztahuje institut odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech podle §433 a násl. občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že ve škole je obvyklé si odkládat věci, odpovídá škola za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném, nebo na místě kam se obvykle…

Schvalování rozpočtu obce

<p align="justify">Podle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce. V souladu se smyslem tohoto zákona je sem nutno zařadit i rozhodování o změnách rozpočtu.

Provedení lékařského zákroku bez souhlasu pacienta

<p align="justify">Provedení lékařského zákroku bez souhlasu pacienta může být případně též posuzováno jako neoprávněný zásah do osobnostních práv takového pacienta, konkrétně do práva na tělesnou integritu. Stejně tak je možné, byl-li takový neoprávněný zásah do tělesné integrity poškozeného velmi závažné intenzity, aplikovat ustanovení § 13…

Vláda projedná akční plán ČR pro vstup do EU

<p align="justify">Vláda ve středu projedná akční plán pro vstup České republiky do Evropské unie (EU) na letošní první půlrok, kdy bude evropskému společenství předsedat Švédsko, a 37 konkrétních úkolů pro jednotlivé resorty. "Každý úkol je věcně popsán, je mu přidělen určitý gestor a termín plnění," řekl mluvčí vlády Libor Rouček s tím, že…

Doručení rozhodnutí soudu prvního stupně o povolení zápisu změn v obchodním rejstříku

<p align="justify">Skutečnost, že akciové společnosti nebylo vůbec doručeno rozhodnutí soudu prvního stupně o povolení zápisu nucené správy, je zjevně nesprávným postupem soudu prvního stupně. Rozhodné ovšem je, zda šlo o postup, v jehož důsledku může být účastníku řízení odňata možnost před soudem jednat a současně, zda v souzené věci na základě …

Neuhrazení mzdy zaměstnavatelem

<p align="justify">V případě, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její náhradu do 15 dnů ode dne její splatnosti, zaměstnanec je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr v souladu s § 54 zákoníku práce. Pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je stanovena subjektivní lhůta jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k…

Podání opravného prostředku za právnickou osobu osobou, která není oprávněna za ni jednat

<p align="justify">Odvolání, podané osobou, která se označila jako zástupce účastníka, avšak její oprávnění účastníka zastupovat nebylo prokázáno, nelze odmítnout postupem podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. Podala-li ovšem opravný prostředek za právnickou osobu osoba, která není oprávněna za ni jednat (§ 21 odst. 1 o. s. ř.), a…

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ČT

<p align="justify">Poslanecká sněmovna dnes časně ráno schválila novelu zákona o České televizi (ČT) ve znění, které by jí mělo umožnit, aby dočasně převzala pravomoci Rady ČT a zvolila prozatímního ředitele veřejnoprávní televize. Schválená verze novely rovněž počítá s tím, že Radu ČT bude i v budoucnu volit jen sněmovna, ačkoli čtyřkoalice…

Sněmovna bude jednat o situaci v ČT a novele televizního zákona

Sněmovna se na páteční mimořádné schůzi bude opět zabývat situací v České televizi (ČT), jejíž ředitel Jiří Hodač ze zdravotních důvodů rezignoval. V přímém přenosu ČT budou poslanci řešit otázku, jak poměry ve veřejnoprávní televizi co nejrychleji stabilizovat. Pomoci by k tomu měla novela zákona o ČT, kterou mají projednat. Někteří zákonodárci…

Jak budou od roku 2001 zdaňovány daní z nemovitostí byty a nebytové prostory

<p align="justify">S účinností od 1.1.2001 byl novelizován zákon o dani z nemovitostí a touto novelou dochází k podstatné změně při zdaňování bytů a nebytových prostorů vymezených prohlášením vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, jako samostatné jednotky (byty a nebytové prostory), které jsou evidovány samostatně v katastru…

Služba cizinecké a pohraniční policie

<p align="justify">Návrh ministra vnitra na vytvoření nové organizační struktury služby cizinecké a pohraniční policie přijala vláda svým usnesením v červenci loňského roku. Základen pro jeho vypracování byla analýza situace v oblasti nelegální migrace, nelegálního pobytu cizinců v ČR a systémového zajištění ochrany státních hranic České…

Sdělení Ministerstva financí ČR k účtování společenství vlastníků jednotek-právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.

<p align="justify">Ministerstvo financí k četným dotazům k problematice společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") - právnické osoby ve smyslu zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), z hlediska účetních a daňových předpisů ve spolupráci s…

Komentář Venture Investors k vývoji inflace v prosinec 2000:

Spotřebitelské ceny se v posledním měsíci předchozího tisíciletí vyvíjely naprosto podle mých očekávání a vzrostly tak oproti listopadu o 0,2 % a meziročně o 4,0 %. Míra inflace za loňský rok téměř dohnala její aktuální hodnotu a dosáhla 3,9 %.
O stejný meziměsíční přírůstek vzrostla i čistá inflace, která v prosinci meziročně vzrostla o 3,0 %.

Legislativní přešlap

Novela obchodního zákoníku nebyla ještě všemi zainteresovanými dostatečně vstřebána, a to s ohledem na její rozsah, nicméně, zákonodárce se ani v případě novely obchodního zákoníku nevyvaroval legislativních přešlapů.
Ustanovení §190 odst.1 upravuje formu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady s tím, že forma notářského…

Vláda schválila registrační pokladny a správní poplatky

Česká vláda na včerejším zasedání přijala mimo jiné návrh zákona o registračních pokladnách, zákona o správních poplatcích a obchodní priority pro jednání o přístupu k EU. Naproti tomu přerušila jednání o rozpočtových příspěvcích pro horníky, kteří v souvislosti se spuštěním Jaderné elektrárny Temelín přijdou o práci. Na vědomí vzala hodnotící…

Resort spravedlnosti připravil novelu Ústavy ke vstupu ČR do EU

Vytvoření ústavního prostoru pro přijetí základních smluv, na nichž spočívá Evropská unie, má přinést novela Ústavy, jejíž návrh novinářům poskytl vicepremiér a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. "Euronovela" podle něj také předpokládá schválení vstupu ČR do EU buď v referendu, jehož podmínky by byly stanoveny ústavním zákonem, nebo souhlasem…

Parlament v roce 2000: Volby do Senátu a spory o volební zákon

Hlavními událostmi na parlamentní půdě se staly volby do jedné třetiny Senátu a projednávání změn volebního zákona pro volby do sněmovny. V listopadových senátních volbách přesvědčivě zvítězila čtyřkoalice, jejíž senátoři se rozdělili do klubů KDU-ČSL a US/ODA. Výraznou porážku naopak utrpěla ČSSD. Strany opoziční smlouvy ČSSD a ODS ztratily v…

Evropská Komise vloni ČR nejvíce kritizovala za veřejné finance a novelu o ČNB

Makroekonomický výhled České republiky se podle Evropské komise v loňském roce podstatně zlepšil a hospodářský růst v následujících dvou letech zrychlí bez větších rizik růstu inflace či deficitů běžného účtu. Naopak kritiku si ČR vloni z Bruselu vysloužila zejména za veřejné finance a kontroverzní novelu zákona o České národní…

Rozšíření EU prioritou švédského předsednictví

Rozšiřování Evropské unie na východ patří k prioritám půlročního švédského předsednictví EU, které začne 1. ledna. Sdělila to agentura AFP s odvoláním na švédského premiéra Görana Perssona. Přechod EU z 15 na 28 členů, který připravil "stydlivý" kompromis o reformách společných institucí na nedávném summitu unie v Nice, je pro unii "historickou…

Příjemné Vánoce a šťastný nový rok

Vážení uživatelé našich stránek,

rádi bychom Vám všem za naši redakci a všechny ostatní, kteří pro Vás stránky www.epravo.cz připravují, popřáli přijemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2001.

Vaše redakce epravo.cz