Články

Evropská Unie schválila status "evropského podniku"

Ministři práce a sociálních věcí Evropské unie schválili status "evropského podniku", který usnadní život velkým společnostem působícím obvykle ve více zemích unie. Politické dohody dosáhli po třech desetiletích jednání šéfové států a vlád na summitu v Nice. Status podléhá ještě schválení Evropským parlamentem, které se očekává na začátku příštího…

Senát zvolil své nové vedení a rozhodl o složení výborů

Nově zvolení senátoři dnes složili Ústavou předepsaný slib a horní komora v novém složení zvolila své vedení. Předsedou Senátu byl podle očekávání zvolen kandidát čtyřkoalice Petr Pithart (KDU-ČSL), místopředsedy Jan Ruml (Unie svobody), Přemysl Sobotka (ODS) a Zdeněk Vojíř byli dnes zvoleni místopředsedy Senátu.

Výklad projevu vůle ve smyslu § 240 odst. 3 zák. práce

Výklad projevu vůle ve smyslu § 240 odst. 3 zák. práce může směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, co bylo skutečně projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle nelze "nahrazovat" nebo "doplňovat" vůli, kterou účastník v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil.

Vláda schválila podání Ústavnímu soudu kvůli České národní bance

Vláda schválila text návrhu na zahájení řízení u Ústavního soudu, v němž se dožaduje rozhodnutí, že pod jmenováním guvernéra a viceguvernérů České národní banky (ČNB) prezidentem republiky je nutný podpis premiéra. Na tiskové konferenci během jednání kabinetu to uvedl vicepremiér pro legislativu a ministr spravedlnosti Pavel…

Použití vyšetřovacího spisu jako důkazu v občanském soudním řízení

Byl-li vyšetřovací spis získán legálním způsobem, je možné jej použít jako důkaz v občanském soudním řízení.

Dohoda o kupní ceně je podstatnou náležitostí kupní smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku a případný nedostatek určení ceny nelze nahradit výkladem ve smyslu § 266 obchodního zákoníku.

Odpovědnost za vznik škody

Byla-li příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence by škodný následek nevznikl. Přitom nemusí jít o příčinu jedinou, nýbrž stačí, jde-li o jednu z příčin, která se podílí na nepříznivém následku, o jehož odškodnění jde, a to o příčinu…

Berlín chce pozastavit pracovní povolení pro země z Východu

Německo chce, aby ostatní členské země Evropské unie uzavřely své trhy pracovních sil pro pracovníky z východoevropských zemí kandidujících na členství v unii, a to na dobu sedmi let po přijetí kandidátů. Dnes o tom informoval německý tisk.

Sněmovna přijala rozpočet s nižší vládní rezervou, než žádá zákon

Pod zákonem požadovanou úroveň 0,3 procenta celkových výdajů klesla po zásazích poslanců při třetím čtení návrhu zákona o státním rozpočtu vládní rozpočtová rezerva. Rezerva, která slouží na pokrytí nepředvídatelných výdajů, způsobených například živelnými pohromami, nyní představuje 1,47 miliardy korun, neboli 0,21 procenta celkových…

Klaus a Tůma se neshodli na způsobu komunikace ČNB s okolím

Předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus se na schůzce s guvernérem České národní banky Zdeňkem Tůmou neshodl na způsobu komunikace centrální banky s okolím. Klaus po jednání novinářům řekl, že s Tůmou nemají shodný názor na to, co znamená pojem elementární komunikace centrální banky s ostatními státními orgány. Tůma je podle Klause spíše…

Sněmovna dnes bude volit ombudsmana - favoritem volby je Motejl

Volba veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana, a jeho zástupce bude jedním z nejsledovanějších bodů dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Volba ombudsmana a jeho zástupce bude třetím bodem dnešního jednání. Favoritem volby ombudsmana bude bývalý ministr spravedlnosti Otakar Motejl, který by mohl získat širší podporu poslaneckých klubů. Návrh na…

Evropská Unie se dohodla na minimální reformě, která umožní rozšíření

Evropská unie se propracovala k dohodě o reformě svých institucí, jež umožní přijetí tuctu nováčků ze střední a východní Evropy. Šéfové států a vlád "patnáctky" tak dostáli loňskému závazku, že budou připraveni od konce roku 2002 "přivítat" první nové členy - do té doby bude Smlouva z Nice ratifikována národními parlamenty. Pro střední a menší…

Sněmovna přijala novelu zákona o ČNB a zapojení ČR do obrany NATO

Poslanecká sněmovna dnes hlasy poslanců ČSSD a ODS přehlasovala veto prezidenta Václava Havla a schválila novelu zákona o České národní bance (ČNB). Přijala také rozhodnutí o zapojení České republiky do integrovaného systému protivzdušné obrany NATO, což mimo jiné znamená, že letecké síly aliance se budou moci podílet na obraně ČR a naopak české…

Sněmovna odložila hlasování o ČNB a přerušila schůzi do čtvrtka

Poslanecká sněmovna přerušila včera večer projednávání vládní novely zákona o České národní bance (ČNB), kterou jí vrátil prezident Václav Havel. Poslanci by o jejím přijetí měli rozhodnout dnes dopoledne. Současně poslanci přerušili schůzi, v níž budou pokračovat dnes. Přijetí novely zákona o ČNB podporují jen ODS a ČSSD, které mají ve…

Sněmovna hlasy ČSSD a ODS schválila státní rozpočet na rok 2001

Poslanecká sněmovna dnes podle očekávání schválila hlasy ČSSD a ODS vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2001. Základní rámec rozpočtu, který je sestaven na základě nových rozpočtových pravidel, předpokládá příjmy 636,2 miliardy korun, výdaje 685,18 miliardy korun a schodek 48,98 miliardy korun.

Vláda do výroku Ústavního soudu nového guvernéra ČNB Zdeňka Tůmu nezpochybní

Vláda do rozhodnutí Ústavního soudu v otázce nutnosti premiérova spolupodpisu pod prezidentovým jmenováním guvernéra České národní banky nezpochybní pozici Zdeňka Tůmy jako jejího guvernéra. Místopředseda vlády Pavel Rychetský ale odmítl předvídat, jak se po výroku soudu zachová guvernér Tůma, prezident nebo vláda.

K otázce totožnosti skutku

Na zachování totožnosti skutku nemají vliv změny v okolnostech, které pouze individualizují posuzovaný skutek z hlediska času a místa spáchání trestného činu, formy zavinění, rozsahu následku a motivace, když jinak shoda v následku či jednání není dotčena.

Komentář a důvodová zpráva k návrhu zákona o hospodaření energií

Problematika hospodaření energií, respektive oblast konečné spotřeby energie, nebyla dosud v našem právním řádu dostatečně legislativně zakotvena. Změnu přinesl zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Náhrada škody v trestním řízení

Požadavek poškozeného na náhradu škody ve smyslu § 43 odst. 2 tr.ř. je dostatečně konkretizován co do důvodu a výše, pokud poškozený na závěr své výpovědi uvede, že žádá, aby mu "pachatel uhradil vzniklou škodu" a uvede její výši. Rozhodná je výše požadované náhrady škody tak, jak je zadokumentována ve spisu, a to i v případě když při protokolaci…

Prodloužení lhůty ke splnění povinností

Podstatnou a významnou skutečností, pro kterou může soud určit v rozsudku delší dobu ke splnění povinnosti než tři dny, jsou i majetkové poměry toho, komu je rozsudkem povinnost ukládána.

STEP - Student´s Trainee Exchange programme (Program výměny pracovních pobytů studentů)

Program výměny studentských praxí, jak bývá STEP také často překládán začal působit v rámci European Law Student´s Association (Evropská asociace studentů práva), krátce ELSA, v roce 1984 a od té doby se stal nejvýznamnější a nejznámější studentskou aktivitou této organizace.