18. 3. 2020
ID: 110789upozornění pro uživatele

DEAL MONITOR

Zdroj: shutterstock.com

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

BŘÍZA & TRUBAČ

Advokátní kancelář Bříza & Trubač zajišťovala komplexní právní poradenství v souvislosti s přeměnou společnosti ACTHERM, spol. s r.o. V důsledku přeměny došlo k odštěpení části závodu této společnosti zabývající se distribucí tepla pro Statutární město Chomutov, přičemž zdroj na výrobu tepla zůstal v majetku rozdělované společnosti. Celá transakce byla ze strany advokátní kanceláře Bříza & Trubač zastřešena partnerem kanceláře Petrem Břízou a advokátem Patrikem Koželuhou.


CLIFFORD CHANCE

Advokátní kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství při akvizici společnosti RESIDOMO, která vlastní více než 42 000 bytových jednotek převážně v Moravskoslezském kraji. Heimstaden Bostad AB, švédská firma s předním postavením na trhu s nemovitostmi v severských zemích, se její koupí stává největším majitelem soukromých bytů v České republice. Svou hodnotou, která činí přibližně 1,3 miliardy Eur, se transakce stala největší v oblasti nemovitostí v České republice. Tým Clifford Chance vedl partner oddělení nemovitostí Emil Holub ve spolupráci se seniorním advokátem Milanem Rákosníkem. Součástí týmu byli také advokáti Josef Lysoněk a Tereza Řehořová. Na strukturování financování transakce pracoval tým londýnské pobočky Clifford Chance.

 

GLATZOVA & Co.

Glatzova & Co. se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře na trhu. Dle výsledků Chambers Global, které ratingová agentura vydala v únoru letošního roku se Glatzova & Co. opakovaně umístila jako doporučovaná advokátní kancelář v oblastech Corporate/M&A (Band 3) a Banking & Finance (Band 4). Vůbec poprvé letos Glatzova & Co. také získala hodnocení v oblasti Capital Markets (Band 3). zakládající partnerka Vladimíra Glatzová je opakovaně hodnocena jako „Eminent Practitioner“ v oblasti Corporate/M&A. Partneři Jindřich Král (Band 4) a Jiří Sixta (Band 3) získali již po několikáté hodnocení „Highly regarded“ v oblasti Corporate/M&A.

Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytla komplexní právní služby přednímu provozovateli hotelů, skupině Jan Hotels, při rozšíření sítě hotelů v České republice. Předmětem akvizice byla společnost Prosimex Praha s.r.o., vlastník Hotelu Carol v Praze. Tým Glatzová & Co. pod vedením partnera Erika Kolana zajistil proces právní due diligence, vyjednání podmínek převodu 100% podílů od původních holandských a českých investorů a s podporou vedoucí advokátky Jarmily Tornové také nastavení podmínek akvizičního financování, které poskytla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

HARTMAN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. poskytla právní služby, klientovi: Hlavní město Praha. V uplynulém období Vrchní soud v Praze potvrdil zamítnutí žaloby insolvenčního správce ČKD PRAHA DIZ, a.s. na zrušení rozhodčího nálezu, kterým Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR zamítl žalobu ČKD PRAHA DIZ, a.s. na zaplacení částky ve výši cca 1,6 mld. Kč, jejíhož zaplacení se domáhal vůči Hlavnímu městu Praze v souvislosti s realizací Tunelového komplexu Blanka. Hlavní město Praha jsme zastupovali jak v samotném rozhodčím řízení, tak v řízení o žalobě na zrušení rozhodčího nálezu. Celá transakce byla ze strany Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. zaštítěna dvěma partnery: JUDr. Andreou Vejběrovou, Ph.D. a JUDr. Pavlem Fráňou,Ph.D., specialistou na spornou agendu.HAVEL & PARTNERS

Právní tým HAVEL & PARTNERS pro oblast fúzí a akvizic poskytl komplexní právní poradenství investičnímu fondu SkyLimit Industry SICAV a.s. při akvizici většinového podílu ve společnosti VMK-CZ, který získal od dosavadního vlastníka – FOREZ s.r.o., přičemž původní majitel si v nové vlastnické struktuře ponechá menšinový podíl a stávající management bude i nadále působit ve vedení společnosti. Odborný tým kanceláře, který se na transakci podílel, tvořili partner Václav Audes a senior advokát Tomáš Navrátil a koncipient Josef Bouchal. HAVEL & PARTNERS tak další úspěšně dokončenou transakcí v průmyslovém sektoru potvrzuje své výsadní postavení na českém trhu v oblasti fúzí a akvizic, která patří mezi její hlavní specializace. Hodnotu obchodu se zainteresované strany rozhodly nezveřejňovat.

Specialisté největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS poskytli pod vedením partnera Jana Diblíka komplexní poradenství se značným přesahem do IT oblasti při prodeji společnosti vyvíjející doplňky pro sledování času, známé také pod souhrnným názvem IT set Prime Timesheet. V rámci několika měsíců probíhající akvizice se novým majitelem české SPV vlastnící IT set Prime Timesheet stala islandská IT společnost s mezinárodní vlastnickou strukturou Tempo Ehf. Na uzavření transakce se podílelo několik specializovaných týmů advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Vedle partnera Jana Diblíka zajišťoval poradenství při prodeji IT setu Prime Timesheet  advokát Pavel Zahradníček. M&A poradenství měl na starosti partner Pavel Němeček. Korporátní aspekty transakce zajišťovala advokátka Monika Vneková a daňový segment counsel Josef Žaloudek. Díky využití rozsáhlého know-how v oblasti technologického práva a M&A tak bylo zajištěno bezproblémové a efektivní dokončení této komplexní transakce, a to ku spokojenosti obou stran.
 

SCHÖENHERR

Advokátní kancelář Schoenherr poskytla právní poradenství společnosti Kommunalkredit Austria AG, jakožto aranžérovi a původnímu věřiteli, v souvislosti s akvizičním financováním poskytnutým společnosti Enery Development na akvizici šesti solárních elektráren o výkonu 21MW v České republice a dvou solárních elektráren o výkonu 4MW na Slovensku. Prodávajícím byl český fond Green Horizon Renewables. Kommunalkredit je předním hráčem na evropském trhu infrastruktury se zaměřením na energetiku & životní prostředí, sociální infrastrukturu, komunikace & digitalizaci, přírodní zdroje a dopravu. Kommunalkredit přispívá k udržitelnému rozvoji infrastrukturních projektů, které zlepšují kvalitu života. Kommunalkredit, jakožto specializovaná finanční instituce, poskytující seniorní a mezaninové financování v průběhu celého cyklu infrastrukturních projektů. Enery Development je rakouskou společností investující do obnovitelných zdrojů energie, vlastněnou jejími zakladateli, Richardem Königem a Lukášem Němcem a rakouským hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů RP Global. Akvizice v České a Slovenské republice je její první větší akvizicí a stane se základem pro plánovaný růst společnosti v regionu střední a východní Evropy. Tým advokátní kanceláře Schoenherr byl veden Ondřejem Havlíčkem (advokát, Praha) společně s Martinem Ebnerem (partner, Vídeň), Vladimírem Čížkem (partner, Praha) a Soňou Hekelovou (partnerka, Bratislava). Poradenský tým dále zahrnoval Jiřího Marka (advokát, Praha), Viktora Pakostu (advokát, Praha), Tomáše Jansu (koncipient, Praha) a Alexandru Adamčikovou (koncipientka, Bratislava).
 

WEINHOLD LEGAL

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství České poště při prodeji Kláštera sv. Gabriela, který byl prodán skupině CIMEX za cenu 353 miliónů Kč. Klášter sv. Gabriela v Praze na Smíchově je rozsáhlou budovou, která je památkou vysoké historické a kulturní hodnoty. Skupina CIMEX je zaměřena na investice do nemovitostí a patří ke klíčovým hráčům na českém realitním trhu. Tým právníků vedl partner advokátní kanceláře Weinhold Legal Martin Lukáš spolu s vedoucím advokátem Václavem Štraserem a advokátním koncipientem Šimonem Žlotířem.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz