1. 12. 2016
ID: 103976upozornění pro uživatele

Novinky v insolvenci a restrukturalizaci

Již brzy opustí poslaneckou sněmovnu velká novela insolvenčního zákona. Změní některá pravidla pro vymáhání dluhů a správu korporací. Jak?

 
 ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
 
První změna se týká insolvenční turistiky neboli forum shoppingu.  Jde o situaci, kdy dlužník změní své sídlo krátce před zahájením insolvenčního řízení a přesune se do příslušnosti jiného soudu.  Může mu jít o to, aby zmátl věřitele, kteří si nevšimnou soudního řízení v jiném kraji a zmeškají lhůtu pro přihlášení pohledávky. Bývají za tím ale i jiné důvody, například přátelské vztahy na některém soudě a s tím spojené očekávání vstřícnějšího přístupu. Novela insolvenční turistiku podstatně ztíží. Nebude se přihlížet ke změně sídla, ke které dojde v posledních šesti měsících před zahájením insolvenčního řízení.

Věřitelé budou muset nově dokládat svou pohledávku potvrzením auditora, znalce nebo daňového poradce. V určitých případech musejí odhalit svůj firemní závoj a prokázat, kdo skutečně ovládá jejich korporaci. Použije se zde zákon proti praní špinavých peněz. Koncernovým věřitelům se odnímají některá práva.  Ztrácejí možnost ovlivnit, co se stane s dlužníkem z jejich skupiny: zda bude zlikvidován nebo dostane šanci se reorganizovat. Podpora společnosti ve skupině, která je dnes možná, se zakazuje a dokonce se označuje za koncernový únos.
 
Další ambicí novely je ztížit šikanózní insolvenční návrhy, které podávají podnikatelé na své konkurenty, aby je poškodili v soutěži o zakázky. Stává se, že podávají návrhy záměrně u nepříslušných soudů.  Trvá pak řadu měsíců, než se návrh dostane k příslušnému soudu, který o něm rozhoduje. Oznámení o tom, že je firma v úpadku, přitom visí po celou dobu v insolvenčním rejstříku.  Novela to řeší tím, že bezdůvodný návrh může odmítnout kterýkoli soud, a to bez zveřejnění firmy v insolvenčním rejstříku.  Pokuta za šikanózní návrh se navíc zvyšuje z padesáti tisíc na půl milionu korun.
 
Změny se týkají i insolvenčních správců. Praxe zaznamenala problémy s jejich účelovými výměnami. Stávalo se, že majoritní věřitel, kterému správce popřel pohledávku, jej odvolal a dosadil do řízení jiného správce, který mu pohledávku uznal. Novela řeší problém tak, že odvolaný správce v takovém případě dokončí agendu popřených pohledávek a vede všechny spory, které s tím souvisejí. 

Čekají nás i další novinky. Vytváří se například negativní domněnka úpadku. Podle ní se podnikatel může ubránit věřitelskému insolvenčnímu návrhu, když prokáže, že jeho splatné závazky nepřevyšují disponibilní zdroje o více než deset procent.

Očekává se, že novela začne platit nejpozději v prvním pololetí příštího roku, kdy se stává účinné také nové nařízení o evropském přeshraničním úpadku.

JUDr. Michal Žižlavský    

JUDr. Michal Žižlavský,
advokát a insolvenční správce


ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

Široká 36/5
110 00 Praha 1

Tel.:   +420 224 947 055
e-mail: ak@zizlavsky.cz 

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2016

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz