27. 10. 2011
ID: 78104upozornění pro uživatele

Praha plná právníků: Martin Vychopeň: „Jsme svědky sílícího tlaku na prolamování advokátní mlčenlivosti.“

Druhý den celosvětového kongresu World Jurist Association (WJA) zavedl advokáty (mimo jiné) do Školicího a vzdělávacího centra České advokátní komory, která je partnerem týdenní konference. Tématem odborného panelu byla „Budoucnost vztahu klienta a advokáta – povinnost identifikace klienta a jeho majetku a s tím spojená oznamovací povinnost“.

 

Povinnost identifikace klienta a jeho majetku a s tím spojená oznamovací povinnost versus ochrana klienta a úloha profesních (advokátních) organizací. To bylo první ze tří témat odborného panelu ve Školicím a vzdělávacím centru komory, paláci Dunaj. Předseda České advokátní komory, JUDr. Martin Vychopeň se ujal moderace a představil tři řečníky. JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a expředseda ČAK  hovořil o vzniku a vývoji české úpravy oznamovací povinnosti advokátů ve vztahu k zákonu proti „praní špinavých peněz“.  JUDr. Bohuslav Halfar, advokát a vedoucí katedry práva Ekonomické fakulty Technické Univerzity Ostrava se poté zaměřil na průlom do povinnosti mlčenlivosti advokáta a daňového poradce. Nizozemský advokát Georg Werger před přestávkou advokáty seznámil s tématem „No liquids allowed“ a zásadní otázkou, zda vytváří povinnost identifikace klienta a jeho majetku falešný pocit bezpečí?. Předseda České advokátní komory, JUDr. Martin Vychopeň nám mezi jednotlivými bloky poskytl rozhovor:

Proč je Česká advokátní komora partnerem této týdenní akce?
„Česká advokátní komora se tradičně podílí na významných akcích celosvětových i evropských advokátních a právnických organizací. Když jsme byli osloveni WJA, tak jsme kývli na možnost spolupráce s touto organizací. Témata, která nabízeli na společný seminář, což je budoucnost vztahu advokáta a klienta, povinnost mlčenlivosti a její prolamování, problematika režimu zákona na ochranu proti praní špinavých peněz a podobně, je pro advokáty extrémně zajímavá. A je to způsob, jak Česká advokátní komora může přispět k lepší informovanosti a k lepší právní úpravě.“

Takže téma detašovaného panelu byl nápad komory?
„Při tvorbě programu padl dnešní panel jako jedna z možností a my jsme ji přivítali. Je to záležitost, která nás velmi zajímá. Jsme svědky sílícího tlaku na prolamování advokátní mlčenlivosti.“

Jak moc se čeští advokáti hrnou do mezinárodních organizací?
„To se nehrnou. (smích) Možná, že to souvisí i s naturelem. Zatím je zastoupení českých advokátů v evropských nebo světových právnických organizacích spíše menší. Určitý posun pozorujeme u velkých advokátních kanceláří, které se tradičně života ve větších právnických organizacích účastní.“

Co Vás zaujalo během dopoledního bloku?
„Přínos toho panelu byl jednak v tom, že pan Bohuslav Halfar měl velmi systematický a velmi pečlivě zpracovaný příspěvek včetně hodnocení soudních rozhodnutí. A bylo velmi zajímavé porovnat jeho příspěvek s tématem Georga Wergera, který se zabýval evropskou, potažmo americkou právní úpravou. Bylo vidět, že ty rozdíly tam jsou stále poměrně velké.“

Viděl jsem, že byla kapacita sálu rychle zaplněna…
„Potěšilo mě to i s přihlédnutím k tomu, že dnešní ranní dopravní situace byla extrémně obtížná… (smích)“

WJA

Tématem druhého panelu byl „Konečný vlastník a konečný beneficient“. Pod moderací JUDr. Daniely Kovářové své příspěvky představili advokát, JUDr. Otakar Švorcík, ředitelka právního úseku UniCredit Bank Czech Republic, a.s, JUDr. Ivana Burešová a také ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, JUDr. Jan Bárta, CSc. Jeho příspěvek byl velmi poutavý a odlehčený řadou zajímavých informací – a to například zjištěním, že do sálu přednáškového ČAK v paláci Dunaj, chodil jako dítě na výstavy cínových vojáků anebo že nejvyšším pramenem práva jsou metodické pokyny. Posledním panelem byla „Odpovědnost advokáta v případě porušení povinnosti identifikace a oznamovací povinnosti“. Vystoupili prof. JUDr. Alexander Bělohlávek, advokát a JUDr. Bohuslav Sedlatý, advokát, předseda odvolací kárné komise ČAK.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz