27. 4. 2016
ID: 101198upozornění pro uživatele

Právní (ne)regulace obchodování s Bitcoiny v ČR

Bitcoin je světově nejrozšířenější digitální kryptoměnou. V současnosti lze Bitcoinem platit jak na internetu, tak i v kamenných obchodech, existují bankomaty s Bitcoiny a burzy, kde se s touto měnou dá obchodovat. Ke správnému pochopení právní regulace, která je v ČR i v EU zatím v zárodku, je užitečné vědět, čím se tato kryptoměna liší od zákonných peněz, u nás českých korun.

 
 KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
 
Povaha měny Bitcoin

Bitcoiny jsou plně decentralizovanou měnou. Počet všech Bitcoinů je předem daný a neexistuje zde žádná centrální autorita, která by mohla emitovat nové Bitcoiny, měnu nelze padělat, způsobovat inflaci, či jakkoli o ní rozhodovat. Veškeré transfery Bitcoinů jsou prováděny uživateli přímo (tzv. peer to peer). Absence prostředníka vede k anonymitě majitelů Bitcoinových účtů, tzv. peněženek a také k tomu, že je prakticky nemožné, aby uživateli kdokoli a jakkoli bránil v dispozici s prostředky na účtu. Kombinace obou těchto faktorů otevírá řadu možností pro zneužití k trestné činnosti a vysvětluje záměry vlád Bitcoiny právně regulovat.

Právní (ne)regulace

Obchodování s Bitcoiny není v ČR nijak právně upraveno. Nebyl zatím přijat žádný zákon či novela již existujícího zákona, která by reagovala na fenomén kryptoměn a taktéž nedošlo k subsumpci Bitcoinu pod některý ze stávajících institutů finančního práva. Dle vyjádření ČNB z února roku 2014[1] nemají Bitcoiny charakter peněžních prostředků či elektronických peněz ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c), resp. § 4 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Nákup ani prodej Bitcoinů nepředstavuje žádnou z platebních služeb podle § 3 odst. 1 téhož zákona. Směna Bitcoinů za české koruny či jiné měny nepodléhá ani zákonu č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti a Bitcoiny taktéž nevykazují znaky investičního nástroje dle ustanovení § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Z výše zmíněných důvodů nevyžaduje obchodování s Bitcoiny povolení ČNB, nepodléhá jejímu dohledu, ani se neuplatňuje informační povinnost vůči ČNB. Obchodování s Bitcoiny je tedy možné na základě živnostenského oprávnění, obor činnosti „Zprostředkování obchodu a služeb.“

Evropská centrální banka taktéž nijak nereguluje ani neprovádí dohled nad obchodováním s Bitcoiny. Situaci okolo kryptoměny však bedlivě sleduje a ve své analýze z února roku 2015[2] uvádí netransparentnost a anonymitu účastníků jako hlavní rizika Bitcoinů.

Dosavadní právní vakuum ohledně Bitcoinů bude částečně napraveno připravovanou novelou[3] zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mj. v reakci na výše zmíněnou analýzu Evropské centrální banky zavádí do českého právního řádu pojem virtuální měna. Tato novela rozšiřuje okruh povinných osob mající povinnost identifikovat, popř. kontrolovat své klienty při provádění podezřelých obchodů a obchodů nad 1 000 eur, resp. 15 000 eur o osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou, v našem případě Bitcoiny.

Závěr

Legislativa tedy zvolna reaguje na dynamicky se rozvíjející odvětví virtuálních měn. Ovšem teprve čas ukáže, zdali tato prozatím velmi nestabilní[4] kryptoměna nabude významu vyžadujícího si zevrubnější právní regulaci.


Tomáš Holoubek,
Paralegal


KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00  Praha 4

Tel.:    +420 221 412 611
Fax:    +420 222 254 030
e-mail:    ksd.law@ksd.cz

Právnická firma roku 2015

-----------------------
[1] Dostupné na www, k dispozici >>> zde.
[2] Virtual Currency Schemes – A Further Analysis, February 2015.
[3] Vláda předložila novelu zákona č. 253/2008 Sb. dne 29. 3. 2016 k projednání Poslanecké sněmovně, sněmovní tisk č. 752.
[4] Kurz Bitocinu dosáhl na začátku roku 2014 hodnoty 1 151 dolarů a o rok později se propadl na 171 dolarů. Nyní se obchoduje okolo 430 dolarů za 1 Bitcoin.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz