21. 2. 2001
ID: 1473upozornění pro uživatele

První úspěšná evropská žaloba ve věci doménového jména s koncovkou .COM

Doménová jména jakožto nehmotný statek získávají stále větší hodnotu. Tato skutečnost a ne zcela vyjasněný právní režim doménových jmen, tak následně vedou k soudním sporům týkajících se jejich užívání. Většina těchto sporů se týká tzv. domain-grabbing. Jeho podstata spočívá ve spekulativní registraci doménového jména, které je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, a to s cílem nabídnout takto zaregistrované doménové jméno ke koupi či pronájmu majiteli práv k těmto označením.


Doménová jména jakožto nehmotný statek získávají stále větší hodnotu. Tato skutečnost a ne zcela vyjasněný právní režim doménových jmen, tak následně vedou k soudním sporům týkajících se jejich užívání. Většina těchto sporů se týká tzv. domain-grabbing. Jeho podstata spočívá ve spekulativní registraci doménového jména, které je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, a to s cílem nabídnout takto zaregistrované doménové jméno ke koupi či pronájmu majiteli práv k těmto označením.

Způsob, jakým se s touto praxí vypořádávají například soudy ve Francii, lze demonstrovat na příkladu společnosti Francaise du Radiotéléphone (SFR), největšího francouzského mobilního oprátora, která je majitelem ochranné známky „SFR“ zaregistrované u INPI, OMPI a u Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky a také majitelem domény „sfr.fr“. Americká společnost W3 Systems INC., specializující se na oblast informatiky, si podle údajů poskytnutých správcem domén Internic zaregistrovala doménu „sfr.com“ v roce 1997. Když se společnost SFR rozhodla zaregistrovat doménové jméno „sfr.com“, bylo již zaregistrováno společností W3 Systems INC, která na internetu komercionalizuje katalog doménových jmen, které odpovídají známým francouzským ochranným známkám.

SFR se rozhodla podat žalobu u Soudu vyšší instance v Nanterre, který je příslušný pro spory týkající se Internetu, na W3 Systems INC, a to pro porušení práv ke své ochranné známce a pro parazitní jednání.

Soud vzal za prokázané všechny skutečnosti a rozhodl následujícím způsobem:
Nařídil společnosti W3 Systems INC. ukončení jednání porušujících práva k ochranné známce „SFR“, zakázal jí proto z jakéhokoliv důvodu reprodukovat a užívat ochrannou známku „SFR“ a to pod pokutou 10 000 franků denně, po uplynutí lhůty 8 dnů následujících po doručení rozsudku. Dále pod stejnou pokutou přikázal vyřídit u Internic a Network Solutions Inc. formality týkající se převodu zmíněného doménového jména ve prospěch společnosti SFR, k publikaci rozhodnutí na úvodní stránce své webové stránky http://w3inc.com a k vytvoření hypertextového spojení, a to od úvodní stránky své webové stránky k webové stránce společnosti SFR přístupné na adrese http://www.sfr.fr, vše po dobu 6 měsíců. Odsoudil ji k zaplacení částky 1 000 000 franků z důvodu náhrady škody, která bude produkovat úroky podle zákonné sazby počítaných ode dne rozhodnutí.
Společnost W3 Systems se vzdala domény „sfr.com“ 22. prosince ve prospěch společnosti SFR.

Toto rozhodnutí francouzského soudu může být inspirací i pro české firmy, jejichž ochranná známka je registrována v jiných zemích, a které se marně domáhají své „globální“ domény typu .COM. A je pravděpodobně jen otázkou času kdy spatří světlo světa i první rozhodnutí českého soudu ve věci žaloby na zneužívání doménového jména. Právnímu prostředí na českém Internetu by to jenom prospělo..

S využitím měsíčníků Právní rozhledy 12/2000

Mgr. Jakub Ditrich
Globe Internet
http://domeny.cz© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz