5. 5. 2016
ID: 101368upozornění pro uživatele

Rozhodování o podmíněném propuštění z VTOS

Ve svém rozhodnutí ze dne 5. 11. 2015 sp. zn. III. ÚS 599/14 se Ústavní soud opět vyjádřil k povaze řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Připomněl, že si je vědom, že institut podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je i při splnění zákonem stanovených podmínek zákonným institutem mimořádným, který dává soudu možnost, nikoliv však povinnost odsouzeného z výkonu trestu podmíněně propustit. Přes mimořádnou povahu tohoto institutu je však nezbytné dodržovat pravidla spravedlivého procesu. Mezi ně nepochybně patří i povinnost soudu umožnit účastníkům řízení vyjádřit se k důležitým úkonům druhé strany.

V dané věci soud prvního stupně svým usnesením vyhověl návrhu odsouzeného - stěžovatele na podmíněné propuštění z výkonu trestů odnětí svobody v trvání tří a dvou let. Proti tomuto usnesení podala státní zástupkyně stížnost. Stížnostní soud stěžovatele se stížností vůbec neseznámil a v neveřejném zasedání usnesení soudu prvního stupně zrušil a sám rozhodl tak, že stěžovatelovu žádost zamítl, jelikož dospěl k závěru, že od stěžovatele nelze očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Z odůvodnění usnesení stížnostního soudu je přitom zřejmé, že část nosných důvodů jeho zamítavého rozhodnutí vychází z námitek vyjádřených státní zástupkyní v její stížnosti proti usnesení prvoinstančního soudu.

Stížnostní soud tak rozhodl o zamítnutí návrhu na podmíněné propuštění v neveřejném zasedání, aniž by stěžovatele předem seznámil s druhou procesní stranou vznesenými - a jemu oponentními - tvrzeními věcnými i právními (jimž posléze povýtce přisvědčil), a poskytl mu příležitost se k nim vyjádřit, a případně i navrhnout důkazy svědčící v jeho prospěch. Tím porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces chráněné ustanovením čl. 38 odst. 2 Listiny.

Plné znění nálezu je k dispozici:
III.ÚS 599/14 ze dne 5. 11. 2015
ECLI:CZ:US:2015:3.US.599.14.1
k dispozici zde.


JUDr. Tomáš Lichovník,
soudce Ústavního soudu

Judikát byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - únor 2016.

EPRAVO.CZ Digital - únor 2016


Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.

App Store     Google Play     Microsoft - Windows 10

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz