31. 10. 2011
ID: 78208upozornění pro uživatele

Studenti práv slaví: Státní vyznamenání pro profesora Randu

V pátek 28. října 2011 vyznamenal prezident Václav Klaus u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu 21 osobností. Mezi válečnými veterány, umělci, vědci a sportovci se objevilo jméno profesora Jana Kruliše-Randy. Pravnuka slavného prof. Antonína rytíře Randy, spoluzakladatele české nauky občanského práva.

 

Vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy. To vše oceňuje prezident v den výročí vzniku Československa. Spolek českých právníků Všehrd a Randova nadace se rozhodli, že by měl být oceněn také prof. Kruliš-Randa, vlastenec, manažer a vysokoškolský učitel, který se celý svůj život angažuje pro svou rodnou zemi. Návrh byl úspěšný a prezident profesoru Kruliš-Randovi udělil medaili za zásluhy. Činnost profesora, žijícího ve Švýcarsku, je nenahraditelná také pro mladé české právníky. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Všehrdu, Adama Vojtěcha:

Jak vznikl nápad na návrh jména profesora Randy?
„Myšlenka nebyla úplně nová, vznikla již dříve na půdě Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd, ale až nyní, zejména z důvodu, že se prof. Kruliš-Randa v tomto roce dožívá 85 let, byl nápad skutečně realizován.“

Jaké důvody jste v návrhu zmínili?
„V prvé řadě jsme zmínili jeho protikomunistický odpor, kdy byl jako člen Všehrdu po roce 1948 vyloučen ze studia na Právnické fakultě UK. Později byl nucen odejít do exilu, kde byl velice úspěšný, stal se emeritním profesorem na Univerzitě v Curychu. Nikdy však nezapomněl na svou vlast a také v exilu bojoval proti komunistické diktatuře, spolupracoval s krajanskými spolky a pomáhal československým emigrantům. Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy Spolku českých právníků Všehrd a stal se jeho čestným členem. Podporoval české vysoké školy, kde přednášel a zároveň místním profesorům umožnil přednášet v Curychu. K jeho velkým zásluhám pak patří znovuzřízení Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd, která podporuje sociálně slabé studenty, uděluje stipendia studentům, kteří chtějí studovat v zahraničí a taktéž uděluje každoročně cenu Randovy nadace za nejlepší diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů.“

Jak on sám Váš návrh vnímal?
„O návrhu do poslední chvíle, kdy mu přišel oficiální dopis z Pražského hradu, nevěděl. Nebylo úplně jednoduché celou věc utajit, protože jsme od něj potřebovali získat některé důležité informace, ale nakonec se to povedlo. Když se pak o udělení vyznamenání dozvěděl, byl samozřejmě velice potěšen, ale bohužel ze zdravotních důvodů se nemohl předávání zúčastnit.“  

Vysokoškolský učitel Prof. Jan Kruliš-Randa se narodil 28. února 1926. Jako účastník protestu studentů proti únorovým událostem v roce 1948 byl režimem pronásledován a o rok později uprchl do zahraničí. Jako národohospodář, vysokoškolský profesor a manažer působil v Německu, USA a především ve Švýcarsku. Spolupracoval s protikomunistickým exilem, krajanskými spolky a významně se angažoval ve prospěch českých posrpnových emigrantů. Po roce 1989 pomáhá českým vysokým školám a věnuje se podpoře jejich studentů. Pro právníky je známý především jako obnovitel Randovy nadace. Jejím cílem je, v duchu zakladatele prof. Antonína rytíře Randy, péče o vědu platného domácího práva ve vztahu k dějinným základům českého národa a k současným souvislostem právního vývoje. Podle rytíře Randy těm, kdo se zabývají právem, je nutno umožnit "školení citu spravedlnosti".

Informace o Randově nadaci naleznete >>> zde.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz