13. 1. 2016
ID: 100043upozornění pro uživatele

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Vždy od 1. ledna dochází k pravidelným změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do zahraničí. [1]

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví případně výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2016 určuje vyhláška č. 309/2015 Sb., která ruší a nahrazuje vyhlášku č. 242/2014  Sb.

Dochází k valorizaci – zvýšení základních sazeb zahraničního stravného u těchto států:

 • Afgánistán z 35 na 40 euro
 • Argentina ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Bolívie ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Čína ze 40 na 45 euro
 • Etiopie ze 40 na 45 euro
 • Honkong ze 40 na 45 euro
 • Irán ze 35 na 40 euro
 • Jordánsko ze 35 na 40 euro
 • Kanada ze 45 na 50 amerických dolarů
 • Lichtenštejnsko ze 45 euro na 60 švýcarských franků
 • Mali ze 40 na 45 euro
 • Mongolsko ze 35 na 40 euro
 • Paraguay ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Spojené státy americké a Karibik z 50 na 55 amerických dolarů
 • Thajsko ze 35 na 40 euro
 • Vietnam ze 35 na 40 euro

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

 • základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
 • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
 • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.
 • Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.

Krácení stravného

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
   

Adolf Maulwurf


--------------------------------------------------------------------------------
[1] I když je pravda, že pro rok 2015 oproti roku 2014 ke změnám nedošlo, jak bylo uvedeno >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz