4. 1. 2018
ID: 106862upozornění pro uživatele

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Zásadně vždy od 1. ledna dochází k pravidelným změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do zahraničí. Je tomu tak i pro rok 2018, kdy dochází k nárůstu sazeb u 8 zemí, z nichž nejvýznamnější je změna pro Belgii, tedy pro cesty k orgánům a institucím Evropské unie.

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví případně výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2018 určuje vyhláška č. 401/2017 Sb., která ruší a nahrazuje vyhlášku č. 366/2016 Sb., jež stanoví sazby pro rok 2017. Nová vyhláška tentokrát neobsahuje svého druhu přechodné ustanovení (jako bylo ust. § 2 vyhlášky č. 366/2016 Sb. o tom, že pro nárok na stravné za rok 2016 nevyúčtované do 31. prosince 2016 se použije vyhláška č. 309/2015 Sb.), nicméně i pro nárok na stravné za rok 2017 nevyúčtované do 31. prosince 2017 je třeba užít vyhlášky č. 366/2016 Sb.

Zvýšení pro 8 zemí

Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2018 zvýšení sazby stravného pro 13 zemí. Odůvodnilo to zejména tím, že u většiny položek nedošlo již několik let k úpravám. Vzhledem k potřebě úspor však Ministerstvo financí rozhodlo pro rok 2018 upravit sazby stravného v menším rozsahu, a to u těch zemí, kde v mezinárodním srovnání nákladů na stravování je dosavadní sazba výrazně nižší. Jde o 8 zemí. Nezajímavější je asi změna pro cesty do Belgie, tedy do Bruselu k orgánům a institucím Evropské unie.

Základní sazba stravného se mění při cestách:

 • do Austrálie a Oceánie a ostrovních států (Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa) z 50 na 55 USD,
 • na Bahamy z 50 na 55 USD,
 •  do Belgie ze 45 na 50 EUR,
 •  do Bolívie ze 45 na 50 USD,
 • do Korejské republiky (Jižní Koreje) ze 45 na 50 EUR,
 • do Maroka ze 35 na 40 EUR,
 •  na Nový Zéland z 50 na 55 USD,
 • do Velké Británie ze 40 na 45 GBP.
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

 • základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
 • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
 • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.
 • Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.
Krácení stravného

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Adolf Maulwurf


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz