7. 1. 2020
ID: 110434upozornění pro uživatele

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Zásadně vždy od 1. ledna dochází k pravidelným změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do zahraničí. Je tomu tak i pro rok 2020, kdy dochází k nárůstu sazeb u 23 zemí, to i zemí Evropy, včetně zemí Evropské unie.

 

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví případně výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2020 určuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/2019 Sb., která k 1. lednu 2020 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 254/2018 Sb., jež stanoví sazby pro rok 2019. 

Zvýšení při cestách do 23 zemí

Základní sazba stravného se mění následovně:

Země

Měnový kód

Základní sazba 2019

Základní sazba 2020

Andorra

EUR

40

45

Austrálie a Oceánie (ostrovní státy *)

USD

55

60

Bahrajn

EUR

40

45

Bosna a Hercegovina

EUR

35

40

Dánsko

EUR

50

55

Chile

USD

50

55

Irsko

EUR

45

50

Island

EUR

55

60

Itálie, Vatikán, San Marino

EUR

45

50

Jordánsko

EUR

40

45

KLDR

EUR

40

45

Lucembursko

EUR

45

50

Malajsie

USD

40

45

Malta

EUR

45

50

Norsko

EUR

55

60

Nový Zéland

USD

55

60

Omán

EUR

40

50

Saúdská Arábie

EUR

45

50

Singapur

USD

50

60

Spojené státy americké

USD

55

60

Sýrie

EUR

45

50

Španělsko

EUR

40

45

Venezuela

USD

60

65

* Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa.

Podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem (vyhláškou MF).[1] Pokud zaměstnavatel možnosti snížit stravné až o 25 % resp. 50 % nevyužije, musí stravné určit z výše základní sazby zahraničního stravného stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou MF) .Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Stravné podle počtu hodin

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

  • základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
  • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. 
  • Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.

Krácení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
  • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Adolf Maulwurf

 

[1] Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4469/2017, ze dne 30. 5. 2018, potvrdil, že zaměstnavatel je podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce oprávněn snížit základní sazbu zahraničního stravného také jednostranně, bez souhlasu zaměstnance; tato sazba však musí být stanovena (určena) ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu a musí tedy činit nejméně 75% (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby 50%) základní sazby stanovené právním předpisem (vyhláškou MF).


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz