23. 12. 2016
ID: 104175

10 otázek pro ... Martina Ridzoně

Zdroj: Z/C/H Legal

Advokát JUDr. Martin Ridzoň působí v renomované české advokátní kanceláři Z/C/H Legal, a to hned od jejího založení v roce 2005. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval studijní pobyt v Management Center Innsbruck v Rakousku, kde se věnoval oboru management a právo.

1. Proč jste se rozhodl stát právníkem?
Nedá se úplně říci, že bych pro volbu právnické profese a advokacie měl vzor v rodině či v blízkém okolí. Spíše se jednalo o přirozený vývoj, kdy jsem na střední škole vynikal v logickém myšlení a v paměťových a argumentačních schopnostech. Přirozeně z toho vyplynul zájem o získání právnického vzdělání a poté práce v advokacii, kde tyto dovednosti najdou největší uplatnění.

2. Co máte na své práci nejraději a co Vás při ní motivuje?
Na své práci mám nejraději různorodost. Naše profese je profesí, při níž je potřeba se neustále zdokonalovat a učit se. Každý den řešíme novou záležitost či stávající případy z nových úhlů pohledu. Stereotyp zde těžko najdete.
Motivují mne především tři věci. První je spokojenost klienta. Druhou je nutnost poznávání novinek v oboru. A tou třetí je zaučování a výchova mladších kolegů, když vidíte jejich profesní růst, na kterém máte svůj podíl.

3. Kdo nejvíce ovlivnil Vaši profesní kariéru?
S ohledem na to, že jsem začínal svoji praxi v advokátní kanceláři, ve které jsem dodnes, tak rozhodně kolegové ze Z/C/H Legal v.o.s.

4. Největší pracovní úspěch?
Obecně největším úspěchem je, pokud se vám podaří přesvědčit svou argumentací soudy i v případě, že pozice vašeho klienta není jednoznačná.  

5. Který zákon považujete za nejzdařilejší?
Nejzdařilejšími zákony jsou vždy ty, které není potřeba po dlouhou dobu z podstatných hledisek novelizovat. Takových je v současné době bohužel málo. Toto měřítko snese dle mého názoru v právním řádu České republiky jen Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Z pohledu dlouhodobosti pak považuji za nejzdařilejší zákon o mezinárodním právu soukromém a zákon směnečný a šekový.

6. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušil?

Zákonů i nepotřebných institucí, které polykají peníze nás všech, by bylo více. V této souvislosti jsem uvítal rubriku v časopise Reflex, v níž autoři představují a popisují zbytečné úřady, zákony či směrnice, absurdní dotace, daně, poplatky a fondy. Myslím, že řada podnětů z této rubriky by měla vést odpovědné osoby k velkému zamyšlení.

7. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Zajímavá otázka. Zřejmě bych pracoval v ekonomické sféře či se věnoval své oblíbené historii.

8. Ideální způsob dovolené?
Kombinace ode všeho. Ideální je aktivní dovolená s rodinou a přáteli, kdy každý den děláte něco jiného (běh, turistika, moře, knížka, poznávání historických památek, řízení lodě).

9. Kniha, kterou jste četl naposledy?

Naposledy jsem četl tři knihy o velmi silných osobnostech z českého/československého prostředí. „Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové“ a „Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše“ od vynikajícího a dle mě nejlepšího českého autora literatury faktu Miroslava Ivanova. Je dobré si vždy připomenout, jakými malými, zdánlivě zákonnými krůčky postupného omezování svobod může dojít k závažnému porušování zákonnosti a ústavnosti, a v konečné fázi k pošlapání všech demokratických hodnot.
Abych to trochu odlehčil, tak třetí knihou je „Josef Hlávka, největší český mecenáš“ od Pavla Riese pojednávající o nezdolné aktivitě architekta Hlávky na poli pracovním i mecenášském. Systém, kdy podporoval nadané jedince po pečlivém zhodnocení jejich schopností, a to pouze za předpokladu, kdy i obdarovaná osoba přispívala nějakým způsobem částečně i sama, popř. byla nucena si získat podporu i odjinud, by měl být poučením i v dnešní době.

10. Který předmět byl na studiích Vaším nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl vůbec rád?

Nejoblíbenějšími předměty byly obchodní právo, autorské právo, práva průmyslového vlastnictví a z občanského práva právo nemovitostí. Obecně mě spíše zajímaly předměty, které mají z podnikatelského pohledu široké využití. Že bych nějaký předmět neměl vůbec rád, to se říci nedá.  


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz