11. 5. 2015
ID: 97796

Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech

Zdroj: shutterstock.com

Vzdělávací akce

Mezinárodní poradenská kancelář Rödl & Partner společně s deníkem E15 si Vás dovolují pozvat na konferenci „Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech“

 
 Rödl & Partner
 
 
Konference se bude konat

středa 27. května 2015, 9:30−15:30 hod.,
Konferenční centrum U Hájků, Na Poříčí 1052/42, Praha 1


Obsah

Seminář je určen členům statutárních orgánů a vrcholného managementu obchodních korporací.

Jeho cílem je účastníkům podat úplný, přehledný a zejména aktuální souhrn praktických informací o nové úpravě koncernového práva, vzájemných vztazích mezi řídící mateřskou a dceřinou společností, jakož i o všech souvisejících právních, daňových i účetních otázkách týkajících se existence koncernu. Vedle základních otázek právní úpravy koncernových vztahů v kontextu zákona o obchodních korporacích bude významná pozornost věnována vybraným konkrétním otázkám z podnikatelské praxe v České republice.

V tomto směru se seminář zaměří zejména na vztahy mezi statutárními orgány řídící a řízené společnosti, včetně problematiky udělování pokynů týkajících se obchodního vedení, a související odpovědnost člena statuárního orgánu řízené osoby, anebo novým náležitostem zprávy o vztazích.

Seminář se také soustředí na některé související otázky, jako například koncernové souvislosti rozhodování o podílu na zisku a jeho vyplacení, převody majetku v rámci koncernu, ručení při úpadku obchodní korporace, smlouvy o výkonu funkce a podobně.

Průřezovým tématem bude vybraná problematika obchodních vztahů v rámci koncernu, a to zejména těch klíčových otázek, jakými jsou konkrétní požadavky na odpovídající smluvní úpravu vzájemných vztahů a nastavení takzvaných transferových cen.

Nedílnou součástí bude i seznámení se s konkrétními zkušenostmi, přístupy a řešeními shora popsaných otázek ze strany poradců Rödl & Partner.


Časový plán

08:30−09:30 hod. Prezence účastníků, coffee break  
       
09:30−11:00 hod.   JUDr. Pavel Koukal / advokát / Associate Partner
    › Právní souvislosti a rizika koncernových vztahů
       
11:00–11:15 hod.   coffee break
       
11:15−12:00 hod.   Ing. Miroslav Kocman, LL.M. / daňový poradce / Associate Partner  
    › Vybrané oblasti koncernových vztahů a daň z příjmů právnických osob
       
12:00−12:45 hod.   Ing. Petr Tomeš / daňový poradce / Senior Associate
    › Koncernové vztahy z pohledu převodních cen
       
12:45−14:00 hod.   oběd
       
14:00−14:45 hod.   Ing. Jaroslav Dubský, FCCA / auditor / Associate Partner
    › Vybrané ekonomické a finanční souvislosti koncernových vztahů
       
14:45−15:30 hod.   panelová diskuse
       

Přednášející

JUDr. Pavel Koukal
Advokát / Associate Partner
Je advokátem, u společnosti Rödl & Partner působí od roku 1997, posledních 13 let jako vedoucí jednoho z právních týmů. Specializuje se na oblast smluvního, korporátního a soutěžního práva, s důrazem na problematiku smluv s mezinárodním prvkem, jednotlivých oblastí korporátní odpovědnosti, jakož i právní odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností.

Ing. Miroslav Kocman, LL.M.
Daňový poradce / Associate Partner
Je daňovým poradcem a ve společnosti Rödl & Partner zastává pozici týmového vedoucího. Věnuje se zejména přípravě daňových stanovisek v oblasti daně z příjmů a DPH, daňovým auditům, due diligence a daňové problematice přeshraničních obchodních transakcí.

Ing. Petr Tomeš
Daňový poradce / Senior Associate
Ve společnosti Rödl & Partner působí jako daňový poradce, a to od roku 2012. Jeho profesním zaměřením je daň z příjmů právnických osob, DPH u lokálních i přeshraničních transakcí a transfer
pricing.

Ing. Jaroslav Dubský, FCCA
Auditor / Associate Partner
U společnosti Rödl & Partner působí jako auditor a vedoucí týmu. Specializuje na audity a prověrky účetních závěrek dle IFRS, HGB a českých účetních předpisů. Jeho významným zaměřením jsou mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS.


Přihlášky online - dostupné>>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz