2. 12. 2004
ID: 29529upozornění pro uživatele

Záruční lhůta na náhradní díly

Jsem majitelem autoservisu a zajímalo by mne, zda může zákazník při reklamaci opravy auta požadovat 24 měsíční záruku na náhradní díly, které mu byly v rámci opravy do auta namontovány? Pokud je na faktuře vypsána zvlášť částka za opravu (práci) a cena za náhradní díly, může zákazník na tyto náhradní díly požadovat záruku 24 měsíců?

Zákazník (spotřebitel) může požadovat 24 měsíční záruční dobu na náhradní díly pouze v případě, že byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že byla uzavřena smlouva o dílo, je záruční doba pouze 3 měsíce.

 

V dotazovaném případě posouzení délky záruční doby záleží na skutečnosti, jaká byla mezi stranami uzavřena smlouva. V případě, že v rámci opravy převládala práce resp. jednalo se výslovně o opravu auta, pak je záruční doba na náhradní díly i provedenou práci v délce 3 měsíce a spotřebitel nemůže na instalované náhradní díly uplatnit 24 měsíční záruční dobu.

 

Domnívám se, že rozdělení práce a náhradních dílů na faktuře neosvědčuje dostatečným způsobem skutečnost, že na náhradní díly byla zvlášť uzavřena kupní smlouva. V případném soudním sporu by spotřebitel pravděpodobně neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání vůle stran uzavřít kupní smlouvu a soud by záležitost posuzoval podle faktických zjištění, které by spíše ukazovaly na uzavření smlouvy o dílo resp. opravě věci.

 

Ohledně Vašeho dotazu by mohl být vynesen konečný závěr až v případě posouzení konkrétních skutečností vztahujících se k provedené opravě - po posouzení, zda převažovalo plnění spočívající v opravě či plnění spočívající v prodeji zboží - na to ovšem faktura jako taková nemůže dát jednoznačnou odpověď.

 

Závěrem lze konstatovat, že rozdělení práce a náhradních dílů při opravě auta v servisu, samo o sobě není bez dalšího dostatečným důkazem prokazujícím, že na náhradní díly byla uzavřena zvlášť kupní smlouva, a to vedle smlouvy o dílo na opravu vozu. Není ovšem vyloučeno, že u konkrétního případu např. montáž handsfree, střešních nosičů nebo autorádia, kde převládajícím plněním je koupě handsfree, střešních nosičů či autorádia a jejich následná montáž, bude právě faktura s rozdělením položek na práci a díly důkazem o uzavření kupní smlouvy a existenci 24 měsíční záruční doby (v tomto případě by se 24 měsíční záruční doba vztahovala jak na použité díly tak i na práci). Nelze ani vyloučit situaci, kdy servis disponuje zároveň prodejnou náhradních dílů. Zákazník v prodejně zakoupí náhradní díl s 24 měsíční záruční dobou a servis poté využije k montáži tohoto dílu, přičemž záruční doba na provedenou montáž bude 3 měsíce.

 © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz