Vyhláška ze dne 26.3.1946, kterou se doplňuje vyhláška Svazu č. 9/1945 Sb. o výdeji tvarohu a sýrů samozásobitelům

30.3.1946 | Sbírka:  937/1946 Ú.l.I | Částka:  54/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 191/1945 Ú.l.