Vyhláška ze dne 9.7.1946 č. 13 Svazu o přídělu vajec k průmyslovému a živnostenskému zpracování

11.7.1946 | Sbírka:  1507/1946 Ú.l.I | Částka:  120/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.